Jihočeský venkov, z.s.

Sedlec

Sedlec (cca 250 obyv.) je jednou z devíti historických blatských vsí. Leží na Zbudovských Blatech u Soudného potoka na bývalé císařské, dnešní hlavní silnici z Budějovic na Vodňany a Písek.

Ta dnes těsně míjí obec obchvatem. Pod Sedlec spadají obcí i další blatské vesnice, jako jsou unikátní vesnické památkové rezervace PlástoviceMalé Chrášťany, dále Lékařova Lhota a Vlhlavy. Dominantou obce, viditelnou ze široké blatské roviny je kostel sv. Jana Nepomuckého. Je postaven v novogotickém slohu a byl vysvěcen v r. 1868 budějovickým biskupem, známým Jakubem Valeriánem Jirsíkem, za hojné účasti blatského lidu. Původní kostelík, který postavili tesaři a truhláři v 18. století v místech dnešní „Čalounů“ zahrady, byl malá dřevěná svatyňka, roubená z tesaných trámů a přikrytá doškami. V sousedství stála poklasnice, v níž přebýval dohlížitel nad robotníky.

 

   Z původní Blatské architektury zde toho zbylo oproti sousedním vsím dost málo. Prakticky jediný statek s typickým blatským štítem je čp. 6, ale za to datovaný již 1832, což je jedno z nejranějších datování v této oblasti. Je zachováno několik dalších statků, více méně přestavěných, několik starých domů bylo bohužel zbořeno v 80. letech 20 stol. Ve štítě statku z roku 1857 se dochovali ještě sluneční hodiny. Stranou od vsi ke Zbudovu u Soudného potoka stojí budova rozlehlého „Čalounů“ mlýna.

 

   Unikátní zajímavostí je hřbitov obklopený mohutným vodním příkopem. Stojí totiž na místě původní tvrze, ze které zůstaly již jen kamenné tarasy. První písemné zprávy z roku 1394, kdy se na zdejší tvrzi usadili první známí zemané, bratři Albrecht a Mstich ze Sedlce. Sedleců, Sedlovic, Sedel či Novosedel atd. je v Čechách celá řada. Původ jména je ale pro všechny společný. Od slovanského slova sielo, sedlo, sídlo, prostě místo, kde sídlí lidé. Po výše uvedených sourozencích Albrechtovi a Mstichovi, kteří měli v erbu polovinu korunovaného rysa a první se psali ze Sedlce, drželi Sedlec vladykové Sedlečtí od Dubu. Jednalo se o starý český vladycký rod pocházející z Táborska. Majitelem byl i stoupenec husitského hnutí Jan Řitka ze Sedlce, svého času hejtman v Prachaticích. Po tomto rodu měli Sedlec v držení i Kořenští z Těrešova. V polovině 16. století koupil tvrz a dvůr, včetně sladovny a pivovaru vladař rožmberského dominia Vilém z Rožmberka. Rok po připojení k libějovickému panství, 1564, však tvrz přestala sloužit svému účelu a poddaní ji na rozkaz krumlovského regenta Krčína zbořili. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství darováno císařem veliteli císařského vojska generálu Buquyovi a jeho posledními vlastníky se do roku 1848 stali Schwarzenberkové.

 

   V okolí obce se nalezly nástroje z doby kamenné, které patří k prvním dokladům o nejstarším výskytu člověka v jižních Čechách. Při odvodňovacích pracích bylo objeveno i pravěké sídliště. Leželo asi dvě stě metrů na západ od obce a odborníci zařadili nálezy do pozdní doby halštatské (asi z let 750 až 450 před našim letopočtem), laténské (z přelomu letopočtu), mladší doby římské (2. až 4. století našeho letopočtu) a mladší doby hradištní (11. až 12. století).

Kontakty

WWW

Kategorie

kostely, kaple

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři