Jihočeský venkov, z.s.

Dívčice

Díky tomu, že dnes pod ně místně spadá řada tradičních blatských obcí, jako VPZ Zbudov, Novosedly, Česká Lhota a Dubenec, představuje Dívčicko rozhodující část rozlohy historických Zbudovských blat.

  První písemná zmínka o Dívčicích je z roku 1370. Od roku 1850 byly osadou obce Zbudov a od roku 1920 samostatnou obcí (cca 250 obyv.).

   Leží v močálovité krajině obklopené řadou velkých rybníků jako Blatec (cca 100 ha), Březovec, Nová, Černá, Oblanov, Zbudovský a další. V dávné minulosti se jednalo o močálovitá území, která patřila dlouho českým knížatům a králům. Blata po osídlení v 11. století byla postupně hospodářsky kultivována na pastviny, pole a rybníky.

   Zakladateli tzv. dívčického panství byl od konce 14. století rozvětvený rod pánů ze Sudoměře, který se zasloužil o vybudování 2 tvrzí, hospodářského dvora, pivovaru a nových chovných rybníků. Na jižním okraji návsi, stávala kdysi, dnes už neexistující, tvrz postavená v roce 1528 pánem Ctiborem z Dívčic a Sudoměře. Její zbytky byly zlikvidovány počátkem 20. století. Nejstarší dívčická tvrz pánů ze Sudoměře byla ze 14. století a stála pod hrází rybníka Březovec (vyhořela v roce 1601). Od poloviny 16. století připadly Dívčice pod hlubocké panství. Od roku 1661 vlastnil Hlubokou rod Schwarzenbergů. Osudy ostatních vsí na blatech byly prakticky souběžné.

   Velkým zásahem do blatské krajiny bylo v 60. a 70. letech 19. stol. vybudování hlavní železniční trati České Budějovice - Plzeň s vedlejší tratí do Netolic (1895) a výstavba velkého nádraží. Dívčice jsou díky tomu rozdělenou vsí. Nová vesnice vyrostla u železniční křižovatky (stanice se původně jmenovala Nákří), stará část je odtud asi kilometr po hrázi rybníka. Navíc i ta stará část byla rozdělena silnicí a původní náves s kaplí sv. Jana Nepomuckého zůstala stranou, směrem na Dubenec. To všechno asi způsobilo, že vesnice byla skoro celá přestavěna a mnoho původních stavení, kromě několika kolem původní návsi, se nezachovalo. Jeden z mála zachovaných statků lidové architektury je č. p. 6 na návsi. Vesnická památková zóna Zbudov zde.

 

Kontakty

WWW

Kategorie

vesnické památkové zóny

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři