Jihočeský venkov, z.s.

Dobročkovské hadce - přírodní památka

Dobročkovské hadce jsou přírodní památka o rozloze 16,1514 ha u osady Dobročkov poblíž obce Ktiš. Vyhlášena byla v roce 1992. Nacházejí se podél Křemžského potoka (nazývaného zde také jako Dobročkovský potok), v nadmořské výšce 620 – 670 m.

Chráněné území se skládá ze dvou částí, z nichž severovýchodní leží v CHKO Blanský les a jihozápadní již za hranicí CHKO. Důvodem ochrany jsou svahové louky na hadcovém podkladu s původní, typickou částečně suchomilnou a teplomilnou květenou.  Z ohrožených druhů to jsou hořeček český, lilie zlatohlávek a vzácná kapradina vratička měsíční.  Podél potoka rostou pobřežní olšiny. V této oblasti roste olše lepkavá či vrba křehká, v jejichž podrostu se vyskytuje chráněný druh oměj pestrý. Na vlhkých loukách pak roste řada chráněných druhů rostlin − například prstnatec májový, kosatec sibiřský a hladýš pruský. Přírodní památku těsně míjí silnice č. 166 Chvalšiny – Smědeč a cyklotrasy č. 1139 a 1166.

Kategorie

přírodní zajímavosti

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři