Jihočeský venkov, z.s.

Za renesanci na venkov kolem Vltavy do „Koutů“ a Blanského lesa

Celodenní cykloturistický výlet, za známými i zcela neznámými zajímavostmi a památkami, je okruh po obou březích Vltavy mezi Boršovem n/ Vltavou a Zlatou Korunou. Výlet je určen nejen pro poznání řady místních unikátních památek, přírody a krajiny, kolem nejkrásnějšího úseku řeky Vltavy, ale pro všechny, kteří mají rádi pohyb a pobyt v přírodě.
Na trase potkáte památky známé, jako je národní kulturní památka klášter Zlatá Koruna nebo hrad Dívčí Kámen, ale i prakticky neznámé jako na např. území tzv. Koutů.

   Kouty je příznačný místní název pro zajímavý kraj pod Věncovou horou, na pravém břehu Vltavy, mezi Kamenným Újezdem a Zlatou Korunou, který je sevřený z jedné strany kaňonem Vltavy a z druhé strany hlavní silnicí České Budějovice – Český Krumlov. V oblasti nalezneme neobyčejnou koncentraci památek pozdně středověké venkovské architektury. V sedmi starobylých menších vsích tu najdeme řadu ještě goticko – renesančních usedlostí – dvorců z 15-16. století, mnohdy připomínající tvrze. Začínají Rančicemi a končí Štěkří s renesanční tvrzí. Mimo trasu pak ještě leží obec Chlumec a osada Krnín se dvěma unikátními dvorci. Kulturní krajina v podobě, v jaké se zde vytvořila nejpozději v období pozdního středověku, se stala základem pozdějšího vývoje, pokračujícího patrně bez větších výkyvů až do dnešních dnů. Zde si zažijete autentický Jihočeský venkov.

 

   Trasa okruhu je dlouhá cca 39 km převážně po stávajících cyklotrasách a silnicích 3 třídy.

Z Boršova do Zlaté Koruny vede po mezinárodní cyklotrase 7 Greenway RD, Vltavská.

Ze Zlaté koruny do Vrábče zastávka po cyklotrase č. 1127 a odtud do Boršova n/ Vltavou po neznačených komunikacích místních a 3 třídy.

Nejnižší bod na trase je u Boršova n/Vlt., 400 m n. m. a nejvyšší Zlatá Koruna u nádraží ČD, 547 m n. m.

Výlet můžeme začít pochopitelně ne jen v Kamenném Újezdu, ale i např. v Boršově n/Vlt., Zlaté Koruně, Třísově nebo Holubově, kde jsou možnosti parkování, občerstvení, ubytování i železniční stanice s možností přepravy kol na trati České Budějovice - Český Krumlov.

 

 

Zastavení na trase

Kamenný Újezd – obec připomínaná již ve 13. století, cca 2.300 obyvatel. Největší památkou je původně gotický, barokně přestavěný kostel Všech svatých a zbytky koněspřežky. Řada restaurací, rekreační rybník Štilec s kempem.

 

• Rančice  - selské lidové usedlosti, památkově chráněn je špýchar a stodola z r. 1780 v čp. 3.

 

• Opalice - unikátní soubor výstavné ještě goticko-renesanční zděné architektury. Hlavně dvojice usedlostí čp. 10 a 11, s patrovou kamennou sýpkou, špýcharový dům čp. 11 nebo usedlosti čp. 1a čp 5. Na okraji osady chráněné torzo duté Opalické lípy, kde se podle pověsti ukryli mniši pronásledovaní husity.

 

• Radostice  - jsou nejmenší osadou teto oblasti. Jedná se hlavně o areál svobodnického dvorce z 16. století.

 

• Čertyně - asi nejzajímavější vesnice této oblasti. Její jádro bylo v roce 1990 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou. Zachoval se např. zajímavý areál bývalého dvorce, později rozděleného na dvě usedlosti. Dnes jej připomínají dva klenuté pozdně gotické vjezdy s lomenými oblouky v čp. 10. Ve stavení čp. 11 stojí starobylá sýpka, štít usedlosti čp. 2 má renesanční prvky, zajímavá je též usedlost čp. 3.

 

• Záluží – osada, zachována řada lidových stavení, a gotická Boží muka.  U obce pomník amerického pilota. Na ostrožně nad řekou zbytky hradiště ze starší doby bronzové a hradištní.

 

• Štěkře – osada s řadou zajímavých kamenných usedlostí. Tvrz čp. 1, je mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury z 16. a 17. století. Gotická sloupková boží muka u silnice na jižní okraji vsi z druhé poloviny 16. století.

 

Zlatá Koruna  - obec a klášter. Cisterciátský klášter byl založen roku 1263 králem Přemyslem Otakarem II.  Je pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Od roku 1995 je prohlášen Národní kulturní památkou. V obci řada restaurací, možností ubytování, vodácké kempy, půjčovny lodí, kol atd.

 

• Plešovice – osad s řadou usedlostí lidové architektury čp. 4, 9 a 27, kaple Korunování Panny Marie. Na východním svahu kopce Jiříčkův vrch se rozkládá známý granulitový lom.

 

• Třísov -  osada, keltské oppidum Třísov – strategické keltské opevněné hradiště z 2-1. století př. n. l. o rozloze 26 ha. Zachovány zbytky mohutného opevnění s prvky, které nemají u nás obdobu, archeologická památka.  Nad obcí malé přírodní koupaliště.

 

Dívčí Kámen  - monumentální romantická zřícenina rožmberského hradu na skále nad soutokem Křemežského potoka a Vltavy.

 

• Romantické údolí Křemžského potoka, naučná stezka, přírodní rezervace Holubovské hadce, bývalý Třísovský hamr s restaurací.

 

Holubov, rozcestí Adolfov  - bývalá železářská  huť. V Holubově několik restaurací, informační středisko, železniční stanice. Východiště na Kleť.

 

• Vrábče zastávka – železniční zastávka, restaurace.

 

Vrábče – obec, cca 660 obyvatel. První písemná zmínka o vsi je z roku 1379. Kaple sv. Václava, pseudogotická z let 1935 až 1936.

 

• Boršov n/Vltavou - obec, cca 1500 obyvatel.  První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1261. Farní kostel sv. Jakuba Většího, původně gotický. Vodácké centrum, končí zde vodácky nejfrekventovanější úsek Vltavy. Několik restaurací, kemp. Pozůstatky zaniklého hradu z poloviny 13. století nad levým břehem Vltavy a pomník amerického pilota. Železniční stanice, končí zde i budějovická MHD.

 

• Zátkův mlýn – bývalý mlýn, dnes známé Těstárny Zátka

 

• Zpět Kamenný Újezd

Trasa na interaktivní mapě zde, linie, cyklovýlety.

Mapa výletu na Seznamu zde.

Kategorie

hrady

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři