Jihočeský venkov, z.s.

Podhůřím Blanského lesa do Holašovic

Výlet vás zavede do Blanského lesa, kde najdete nejen malebnou krajinu a zachovanou přírodu, ale i množství vzácných historických památek.

   Hlavně řadu vzácných vesnických památkových rezervací a zón s památkami selského baroka. Z nich nejznámější jsou Holašovice, vesnice chráněná UNESCO,  vesnická rezervace Vodice nebo malebné Dobčice, kde se točila jihočeská letní komedie Zdeňka Trošky Babovřesky. Chráněná krajinná oblast Blanský les zaujímá plochu asi 212 km2 a patří k přírodně a krajinářsky k nejcennějším částem regionu PodKletí.  Nejvyšším bodem pohoří je známá hora Kleť (1083,2 m. n. m.) s lanovkou a rozhlednou. Dále můžete navštívit romantickou zříceninu nedostavěného kláštera v Kuklově s nedalekými zbytky královského hradu a mnoho dalšího.

 

   Velká část ze 43 km dlouhého okruhu z Netolic až do Smědče, vede po zhruba po trase středověké Linecké obchodní stezky.

 

Zastavení a zajímavosti na trase

1. Netolice – městská památková zóna, první písemná zmínka z r. 981. Na místě přemyslovského hradiště vzniká archeopark. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny a národní kulturní památka rožmberský zámek Kratochvíle. Naučná stezka a cyklostezka Historická krajina Netolicka.

 

2. Rybník Podroužek – 30 ha, autokemp, koupaliště, východiště do tzv. Netolické obory ze 16. století.

 

3. Grejnarov – původně renesanční statek ve schwarzenberském stylu, chov koní.

 

4. Netolický les – původní trasa Linecké stezky a rozcestí u sv. Jána s kapličkou, výhledy na Lhenice.

 

5. Vodice – vesnická památková rezervace. Unikátně zachovalé jádro vesnice v původní podobě, s patrovými domy s průjezdem, což je přechodný typ ke zcela uzavřené čtyřstranné usedlosti.

 

6. Třešňový Újezdec – vesnická památková zóna s řadou lidových usedlostí selského baroka. Nedaleko obce se nacházejí v terénu i zbytky původní středověké Linecké stezky.

 

7. Smědeč – Smědeček – v obou osadách soubory mohutných patrových pošumavských zděných domů z 18. – 19. století s valbovými střechami či barokními štíty.

 

8. Kuklov – nedostavěný klášter Paulánů s torzem jednolodního kostela a zbytky hradu Kuglwajt.

 

9. Jaronín – osada horského typu na svazích Blanského lesa s řadou samot, rezervace Jaronínská Bučina, unikátně zachované porosty původních bučin.

 

10. Holašovice – památka na seznamu Světového dědictví UNESCO. Jeden z nejlépe dochovaných celků lidového selského baroka na gotickém půdorysu. 22 selských usedlostí se zdobenými štíty, kovárna, kaple, informační středisko a expozice selského dvora. Každoročně poslední víkend v červenci selské slavnosti. U obce kamenný kruh menhirů, který vznikl podle vzoru anglického Stonehenge.

 

11. Lipanovice – vesnická památková zóna, místně zvaná též Linda z něm. Linden, doložena již r. 1292. Svah návsi lemují lidové zemědělské usedlosti, návesní kaple se zvoničkou.

 

12. Dobčice – vesnická památková zóna s usedlostmi ve stylu selského baroka, pod svahy Blanského lesa.

 

13. Chvalovice – proslavila je těžba grafitu v 19. a na zač. 20. století. Pozůstatky po důlní těžbě je možno vidět dodnes v polích kolem silnice na Lužice a Netolice. Zajímavostí je statek č.p. 2 – dřevěné stavení s přistaveným čelním zděným štítem a z boku nahozený hliněnou mazaninou (srub v kožichu), původně snad klášterní dvorec.

 

14. Lužice – lidové zemědělské usedlosti tzv. podélně orientovaného typu, jízdárna Lužický dvůr

 

Více na letáku ke stažení zde a mapka zde.

Trasa na interaktivní mapě zde, linie, cyklovýlety.

Je součástí série tipů na cyklovýlety v rámci projektu Kolem kolem Netolic.

Kategorie

zříceniny, tvrze

Přílohy

Do Blanského lesa1.pdf

Do Blanského lesa1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,61 MB

Do Blanského lesa2.jpeg.pdf

Do Blanského lesa2.jpeg.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,75 MB

Do Blanského lesa2.jpeg.pdf

Do Blanského lesa2.jpeg.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,75 MB

do blanského lesa mapa 2.pdf

do blanského lesa mapa 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 17,5 MB

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři