Jihočeský venkov, z.s.

Nová Ves

Nových Vsí je v Čechách hodně, ale tahle, jistě jedna z nejhezčích, leží přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Blanský les v Křemžské kotlině pod vrchem Skalka (678 m. n. m.).

   První zmínka o obci Nova villa je z roku 1379, kdy byla vedena v soupisu poddanských vesnic pánů z Rožmberka. V roce je 1483 uváděna jako Nuowauilla, v roce 1541 - Nowa Wes a v roce 1562 pak Novovesští. Vznikla jako osada dřevorubců, které byly založeny v místních nekonečných lesích rožmberského krumlovského panství. I sám název napovídá, že vznikla již v období středověké kolonizace, kdy nový osadníci káceli a vypalovali lesy, aby mohla vznikat první políčka a pastviny. Díky poměrně vysoké nadmořské výšce a již téměř horskému rázu to byl celkově chudý kraj. V zimě, kdy se nemohlo do lesů a na pole, vyráběli lidé doma dřevěné nářadí, dřeváky, dřevěná kola k vozům a další dřevěné potřeby, které byly v kraji vyhlášené.

 

   Ve vsi se vyskytuje několik lidových stavení s výzdobou ve stylu Holašovickém selského baroka - tj. rovné štíty s drobnějším štukovým dekorem. Holašovice leží hned „přes kopec" na opačné straně hřebenu. Například statek č. p. 14 z roku 1871 je zapsanou kulturní památkou, právě tak jako všechny čtyři výklenkové kapličky v obci. Jediný tvarovaný štít ve stylu selského baroka se nachází na návesní kapli, vedle bývalé kovárny. Najdeme zde i několik pěkných statků tzv. podélně orientovaných. U statku č. p. 26 z roku 1914, se zajímavou štukovou výzdobou a malovanými vraty, najdeme ještě dvě dřevěné pumpy. Nad rybníkem je statek, podle tvaru ozdobných štukových motivů asi z pozdějšího období s nápisem "NAZDAR", ve štítě, který je u lidové architektury v našem regionu naprosto ojedinělý.


   U obce byly počátkem 18. století postaveny dva velké rybníky - Horní novoveský a Dolní novoveský. Bylo to v době, kdy se zaváděl pravidelný chov ryb pro zásobování panství. Horní rybník o rozloze přes 4 ha sloužil svému účelu stále. Dolní rybník o rozloze více než 20 ha byl na několik desetiletí přeměněn v louky. V roce 1997 byl pod názvem Podnovoveský znovu vybudován a zavodněn. Svým umístěním, zarámovaný panoramatem masivu Kletě ještě podtrhuje jedinečnost této krajiny. Podnovoveský je ze 150 rybníků (celkem 54 ha) v CHKO Blanský les největším rybníkem. Pouze další tři mají rozlohu větší než 5 ha, Křemžský (10 ha), Borský (10 ha) a Brložský rybník (5 ha).


Součástí vsi jsou i osady Sedm Chalup, Jaronín a České Chalupy, ze kterých pocházel známý bývalý první tajemník KSČ Milouš Jakeš.

 

V blízkosti obce se nachází známá přírodní rezervace Jaronínská bučinase zbytkem podhorského smíšeného lesa přirozeného složení na svahu vrchu Buglata (832 m. n. m.). Nachází se zde nejvzácnější stromy celé CHKO Blanský les. GPS souřadnice 48° 51' 15.85'' 14° 16' 38.42'' 

 

V okolí je hustá síť cyklotras, přes obec vede č. 1196 a červená hřebenovka KČT vede přes České Chalupy.

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři