Jihočeský venkov, z.s.

Jankov

Jankov (cca 400 obyvatel) leží při severním úpatí pohoří Blanský les zhruba 13 km západně od Českých Budějovic.  Místní částí obce jsou Holašovice – vesnice zapsaná na seznamu UNESCO.

   První písemná zmínka o vsi (Jankow) se nachází v Rožmberském urbáři z roku 1379. Po zrušení poddanství k schwarzenberskému panství Český Krumlov náležela v letech 1850 - 1956 k obci Čakov. O roku 1957 je samostatnou obcí. Místní část Holašovice byla přičleněna od obce Záboří v roce 1964. Obě části nynější obce měly až do poloviny 20. století zcela rozdílné národnostní složení. Jankov byl český, zatímco Holašovice byly součástí tzv. německého jazykového ostrůvku kolem Strýčic.

 

Pamětihodnosti

        Holašovice - vesnice chráněná UNESCO

Kaple sv. Víta na návsi, datovaná 1882

Výklenková kaplička, s vročením 1899

Zbytek mohylového pohřebiště na kraji lesa asi 3/4 km jihozápadně od centra vsi (dochovány dvě mohyly). V roce 1927 byl poblíž nalezen depot bronzových předmětů z období knovízské kultury (13. až 10. století př. n. l.)

Křižují se zde cyklotrasy č. 1094, 1169.

www.holasovice.eu

Kontakty

WWW

Kategorie

památky UNESCO

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři