Jihočeský venkov, z.s.

Linecká stezka - nejstarší mezinárodní dálnice v Čechách

Územím Turistické oblasti PodKletí procházela již od pravěku důležitá obchodní stezka nazývaná Linecká (Linzer steig). Stezka sloužila jako spojnice Čech s rakouskými zeměmi a její původní trasa tvořila přirozenou osu regionu od jihu k severu.

    Dodnes jí vděčíme za jeho rozvoj, zachované množství jedinečných památek a společnou historii. Zprvu pouze soumarská stezka sloužila zejména pro dopravu strategické suroviny soli z alpských dolů. Dále se po ní dopravovala do Čech i měď, železo, látky, drahé hedvábí, zbraně, víno, mořské ryby, jižní ovoce, zámořské koření a další druhy kupeckého zboží. Vyvážely se hlavně zemědělské produkty, suroviny a řemeslnické výrobky, jako obilí, máslo, sýry, dobytek, koně, sladkovodní ryby, slad, pivo, vosk, med, kůže vlna, a v raném středověku dokonce i otroci. Již v letech 1198 a 1215 se nazývala „stará soumarská cesta“, nebo „stará cesta do Čech“. Jako živoucí tepnou tudy proudily spolu s lidmi a zbožím i nové myšlenky, informace, zkušenosti a kultury.


   Námi sledovaná, pravděpodobně nejstarší trasa, tzv. stará Linecká stezka, směřovala od Lince, města stojícího na základech římského vojenského tábora z 1. století našeho letopočtu, přes Bad Leonfelden a Vyšebrodský průsmyk, který byl vhodný pro průchod pohraničním hvozdem, k Vyššímu Brodu. Jak název napovídá, byly v tomto místě příhodné podmínky pro překročení Vltavy, a kde v roce 1259 založili Vítkovci významný cisterciácký klášter. Důležitými body na české straně byly od nejstarších dob Zátoň, Boletice, Chvalšiny, později Český Krumlov a Netolice na křižovatce několika stezek. V raném středověku bylo netolické hradiště jedním z hlavních center jižních Čech, kde sídlil kastelán – správce celé oblasti dosazovaný pražským knížetem. Po změně jihočeských center, jakým byl například nárůst významu Č. Krumlova a založení královského města České Budějovice roku 1265 králem Přemyslem Otakarem II., byla více využívána nová stezka vedoucí z Budějovic do Lince přes Kaplici, Dolní Dvořiště a Freistadt. Některé části původní Linecké stezky tak zůstaly jako svazky úvozů zapomenuté v lesích, z jiných jsou polní cesty, anebo byly pokryty asfaltem a slouží dodnes.

 

 Jak Linecká stezka vypadá dnes? 
Úvoz u Lhenic. Jedná se o zapomenutý úsek – úvoz, původní Linecké stezky, který byl v rámci rozsáhlého projektu financovaného EU, v roce 2013 zrekonstruován v délce asi 500 m do původní podoby a osazen turistickým mobiliářem s naučnými interaktivními prvky pro děti.

 

Kde ho najdete? 
U městyse Lhenice na úpatí Blanského lesa. Zhruba mezi Třešňovým ÚjezdcemKoubovským rybníkem. Začíná na rozcestí u kapličky sv. Trojice, GPS: 48.9785536N, 14.1716303E .

 

Jak se tam dostanete?
Pěšky podle směrové tabulky po modré z osady Vodice asi 800 m do údolí, kolem mlýna u Ambrožů.

 

Doporučujeme! Výlet se dá naplánovat jako krátký vycházkový okruh, cca 3 km. Z Vodice (vesnická památková rezervace, selské baroko), mlýn Suchomel z 18. století (u Abrožů), rozcestí u sv. Trojice (kaplička z 18. století), zrekonstruovaný úsek Linecké stezky, Koubovský rybník (přírodní památka), Pěticestí (původní rozcestí na Linecké stezce a Boží muka), kamenný most přes Netolický potok, zpět Vodice.

 

Za návštěvu stojí i městys Lhenice (náměstí, kostel sv. Jakuba, panský dům, křížová cesta s vyhlídkou, kaplí a pramenem V Brabcích) nebo nedaleká osada Třešňový Újezdec s řadou lidových stavení ve stylu selského baroka.

 

Podrobnější informace o výletu najdete také zde zde

O projektu Linecká stezka zde.

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři