Jihočeský venkov, z.s.

Klášter Zlatá Koruna - aneb jak se vyučovalo v 18. století

Chcete zažít nefalšovanou atmosféru klidu, soustředění a rozjímání v mystickém místě, které je pokládáno za perlu středověkého umění? Národní kulturní památka klášter Zlatá Koruna, patří k nejcennějším gotickým klášterům ve střední Evropě. Roku 1263 král Přemysl Otakar II. založil u brodu přes řeku Vltavu cisterciácký klášter původně nazývaný "Svatá trnová koruna" (Sancta spinea corona).

   Co můžete zažít? V současné době je klášter ve správě Národního památkového úřadu a nabízí dvě hlavní prohlídkové trasy. Hlavní okruh zavede do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu s  křížovou chodbou a s gotickou kapitulní síní z  konce 13. století, a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu Čech. Nebo opatskou kapli s originálem gotického obrazu Zlatokorunské madony. Prohlídka bez průvodce mapuje literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti. Speciální prohlídky pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s pracovními listy. V předklášteří je možno spatřil unikátní model kláštera v jeho původní podobě. Část kláštera je využívána Jihočeskou vědeckou knihovnou jako depozitáře nejvzácnějších sbírek a tisků. Koná se tu například řada koncertů, královský hudební festival a druhý srpnový víkend můžete zažít tradiční Mariánskou pouť. Více o něm zde

Víte že?

• Původní název "Svatá trnová koruna" pochází od relikvie s údajným trnem z Kristovy koruny, darovanou klášteru králem Přemyslem Otakarem II., jenž ji předtím získal od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého?

• Podle pověstí je tu tato vzácná relikvie, spolu s ohromným klášterním pokladem prý někde ukrytá dodnes?

• Lípa na nádvoří má listy stočené do kornoutu jako mnišská kápě, což je podle pověsti památka na to, že na ní husiti pověsili místní mnichy?

 

Výlet je vhodný pro školy, poznávací zájezdy i zájezdy pro seniory.

Zlatá Koruna je i turistickým východištěm na Kleť, a významným vodáckým střediskem na Vltavě, s řadou restaurací, vodáckých kempů a možností ubytování.

Výlet můžete spojit s návštěvou hory Kleť, ze které můžete sjet na koloběžkách až do Zlaté Koruny nebo splutím nekrásnějším úsekem Vltavy.

 

 

 

Kategorie

kláštery

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři