Jihočeský venkov, z.s.

Třísov - keltské oppidum

Keltské oppidum v Třísově je jednou z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek.

   Patří i k nejjižněji položenému keltskému hradišti v Čechách. Keltové, které reprezentoval na českém území kmen Bójů (odtud i název Bohemia), dosáhli právě v oněch časech největšího rozkvětu. Byli vysoce společensky organizováni, čehož jsou odrazem právě mohutná opevněná sídliště předměstského typu – tzv. oppida.

   Keltové toto oppidum údajně nazývali Magdunum (opevněné město). Podle některých názorů se mělo jednat o keltské město Abilunon z Ptolemaiovy mapy. Oppidum v Třísově mělo ve své době zřejmě výlučné postavení i jako nejbližší místo setkávání keltské kultury s římskou civilizací. Svědčí o tom i několik nálezů římské keramiky, které se na území oppida našly.

   Mohutné oppidum o výměře asi 26 ha, leží na strategickém místě, asi 120 m vysoko nad soutokem Vltavy a Kremžského potoka nedaleko hradu Dívčí Kámen. Vzniklo někdy po roce 150 před Kr. a zaniklo po polovině 1. století před Kr. Podle archeologických výzkumů je patrné, že bylo vypáleno a opětovně postaveno. V jeho příkopech se našly kostry mužů. Unikátem je jeho opevnění, které je známo pouze z Třísova. Ve zdech mohutných dvojích vnějších hradeb jsou umístěny do souvislých řad svisle naplocho položené velké kameny. Vzbuzují tak dojem, že jde o stavbu sestavenou z obrovských balvanů. Unikátní jsou i další fortifikační prvky (příčné obranné zdi před hradbou, klešťová brána). Město mělo 2 mohutné klešťovité brány a 2 akropole naproti sobě. V severní akropoli jsou patrné základy osmiúhelné svatyně, která je na našem území ojedinělá. Středem oppida se táhl kanál svádějící dešťovou vodu do cisteren, k zajištění dostatku vody pro případ obležení. Našly se tu také rovněž stopy po kamenné dlážděné cestě.

   Během výzkumů se našlo množství keramiky, spon, klíčů a také sklářské suroviny. Výroba keramiky zde dosáhla vynikající technické úrovně. Pro třísovskou keramiku je typické tzv. tuhové zboží, tj. zboží s příměsí grafitu v hlíně. Třísovské nálezy zastupuje také kromě běžné užitkové keramiky i hrnčířské zboží s malovaným dekorem – vrchol tehdejší keramické produkce. Například místní tuhová keramika, sloužící jako obal pro dopravu soli z alpských ložisek do Čech, s třísovskými hrnčířskými značkami se nalézá nejen ve středních Čechách, ale i v Podunají – od keltského oppida u Ingolstadtu až po Budapešť. Velký rozvoj zde dosáhlo i železářství a sklářství. Většina nálezů je uložena v pražském Národním muzeu.

   Obec Třísov leží na silnici mezi Křemži s Českým Krumlovem. V těsném sousedství oppida je železniční zastávka a parkoviště, které jsou ideálním východiskem i na nedaleký hrad Dívčí Kámen. Prochází tudy červená turistická značka a Naučná stezka "Třísov - Dívčí Kámen - Holubov").

Kategorie

hradby

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři