Obsah

Mokřiny u Vomáčků - přírodní rezervace na Zbudovských blatech

GPS: 49° 4′ 14.546″N  14° 20′ 45.616″E

zobrazit v mapě
Mokřiny u Vomáčků jsou přírodní rezervace v Českobudějovické pánvi, cca1 km severozápadně od města Zlivi. Rezervace zahrnuje nivu Bezdrevského potoka (Soudného) nad severozápadní částí Zlivského rybníka. Rozkládá se na ploše 61,46 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991. Území je evidováno jako jedna z možných lokalit pro případné rozšíření seznamu evropsky významných lokalit v rámci Natura 2000.

   Předmětem ochrany je souvislé území rákosin a přirozených vlhkých luk, které jsou v praticky posledním zbytkem původní vegetace Zbudovských blat. Ty představují historicky rozsáhlé území, s ornitologicky a botanicky cennými loukami a rákosinami. K řadě významných druhů rostlin, které se zde vyskytují, patří například: hrachor bahenní (Lathyrus palustris), violka slatinná (Viola stagnina) či vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Rezervace se vyznačuje pestrým druhovým složením vážek (Odonata), v rákosinách žijí vzácné druhy brouků.  Je také hnízdištěm četných druhů vodních a mokřadních ptáků. Vzhledem k tomu, že se jedná v širším měřítku o plochou krajinu, v případě povodní dochází k širokému rozlití a zaplavení rozsáhlých ploch.

   V těsném sousedství rezervace je základna Katedry ekologie Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity využívaná i studenty Přírodovědecké fakulty.

 

   K lokalitě přírodní rezervace se dá nejsnáze dostat po cyklostezce číslo 1084 vedoucí ze Zbudova do Zlivi, která vede těsně okolo. Vstup do samotné přírodní rezervace není veřejnosti povolen.

 

   Tip na cyklovýlet na Zbudovská blata i kolem rezervace  zde