Obsah

Hrady, zámky, tvrze

Archeopark Netolice

Archeopark Netolice

Na skalním ostrohu nad městem Netolice vzniká postupně archeologický park, zaměřený na období vzniku českého státu v raném středověku v 10. - 13. století.

Čakovec tvrz

Barokní dvůr Čakovec

Barokní dvůr č. p. 6, na místě bývalé gotické tvrze, který byl vybudován mnichy z cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.

Červený Dvůr zámek

Červený Dvůr – zámek a park

Schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Chvalšin, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami.

Dříteň zámek 1

Dříteň zámek

Zámek je jednopatrová barokní budova stojící uprostřed obce na místě původní tvrze.

Dvůr Suchá

Dvůr Suchá

Zemědělský areál, původně poplužní dvůr postavený v r. 1634 na místě za 30. leté války vypálené tvrze.

Hrad Dívčí Kámen, foto Aleš Motejl

Dívčí Kámen - hrad

Mohutná zřícenina na vysoké skále nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy v krásném prostředí na hranici CHKO Blanský les.

Osule zřícenina

Hrad Osule (Vosule)

Zřícenina mohutného gotického hradu na stejnojmenném vrchu u Vitějovic, jinak též zvaný Vitějovický hrad.

Hradiště Raziberk, příkop a valy

Hradiště Raziberk u Boletic

Kopec u silnice z Kájova do Boletic, na jehož vrcholu leží hradiště - výšinné sídliště, ze starší doby železné - halštatské, zvané Razi nebo německy Raziberk.

Hradiště u Malovic, val s informačním panelem

Keltské Hradiště u Malovic

Obdélníkové ohrazení Na šancích u osady Hradiště ležící mezi Netolicemi a Malovicemi, o rozměrech 120x90 m, patří k pozoruhodným pravěkým památkám.

Chvalešovice tvrz

Chvalešovice tvrz

Renesanční tvrz se dochovala do dnešních dnů prakticky v původní podobě a je nejvýznamnější památkou obce

Kuklov - nedostavěný klášter Paulánů

Kuklov – hrad a klášter

Romantickou zříceninu nedostavěného kláštera a nedaleké zbytky královského hradu na skalnaté vyvýšenině, najdete v osadě Kuklov, nedaleko obce Brloh.

Libějovice Starý zámek

Libějovice - zámky

Málokterá malá obec se může pochlubit, že má na svém území zámek, ale Libějovice mají hned dva, Starý a Nový.

Staré Machovice, tvrziště s vodním příkopem 1

Machovické a Čejkovické tvrze

Málokterá obec se může pochlubit, že měla na svém katastru hned tři tvrze jako Čejkovice. Staré a Nové Machovice, a Vildštejn.

Lhenice panský dům

Panský dům – zámek ve Lhenicích

Renesanční panský dům, původně zemanská tvrz (ve Lhenicích nazýván zámek), se nachází na vyvýšené terase pod kostelem sv. Jakuba.

Poděhúsy zbytky hradu

Poděhúsy - hrad

Zbytky hradu u obce Podeřiště na skále nad netolickým potokem.

Zámek Kratochvíle 1

Renesanční zámek Kratochvíle

Stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby, renesanční perla italského stavitelství v Čechách.

Hradiště Stžíšek, kříž

Stržíšek u Brloha – hradiště

Keltské hradiště Stržíšek je z pozdně halštatského a časně laténského období (cca 5. století př. n. l.) o rozloze 0,45 ha.

Třísov, kaplička a chráněná lípa v areálu oppida

Třísov - keltské oppidum

Keltské oppidum v Třísově je jednou z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek.

Tvrz Chlum

Tvrz Chlum

Na místě dnešního hospodářského dvora čp. 1. stala od 13. století tvrz.

Štěkře tvrz

Tvrz Štěkře

Areál tvrze čp. 1. v osadě Štěkře, je mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury z 16. a 17. století.

Velký hrádeček, dvojitý val

Velký Hrádeček - hradiště

Pravěké hradiště o rozloze 0,55 ha na vrcholu Velkého Hrádečku u obce Třebanice na Lhenicku, pochází z pozdní doby halštatské (6. st. př. n. l.).