Obsah

V návaznosti na ovocnářské tradice byla v 80. letech řešena lisovna ovoce a  výroba ovocných koncentrátů za současného jímání aromatických látek.

Kapacita provozovny je max. 10 000 tun ovoce v období od července do prosince. 
Kvalita našich výrobků je sledována vnitropodnikovou laboratoří.
Je vypracován systém chemické a mikrobiologické kontroly a hodnocení našich výrobků. Je zaveden systém HACCP.

Vyrábíme:

  • ovocné koncentráty
  • ovocné dřeně
  • ovocné pyré
  • ovocné šťávy (100%) a ovocné nektary

ZEMCHEBA s.r.o.
Chelčice čp. 106
389 01 Vodňany

tel.: +420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
IČO: 25174797
DIČ: 107-25174797
e-mail: info@zemcheba.czmuska@zemcheba.cz
web: www.zemcheba.cz