Jihočeský venkov, z.s.

Informace pro ubytovatele

Vážení ubytovatelé,

dovolte nám prostřednictvím destinační společnosti Jihočeský venkov, z.s., která působí v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí, představit Vám blíže kampaň LÉTO JIŽNÍ ČECHY 2020 a program Jihočeského kraje na podporu cestovního ruchu.

Dotační program i kampaň Léto v jižních Čechách vznikly ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a jednotlivé destinační společnosti jsou součástí koordinace těchto kampaní na území konkrétní turistické oblasti.

Konkrétně k podpoře ubytovatelů:

Jedná se o podporu ubytování v jihočeských penzionech a hotelech pro období od 15. 06. 2020 do 30. 11. 2020, na kterou Jihočeský kraj uvolnil částku ve výši 30 milionů korun. Každé ubytovací zařízení, které bude zařazeno v rámci partnerství s konkrétní destinační společností do portfolia hotelů a penzionů, obdrží od Jihočeského kraje podporu tzv. malého rozsahu, a to až do celkové výše 150 000 Kč formou zpětného plnění poskytnutých slev.

Podpůrný program Jihočeského kraje má dvě fáze:

  1. Na začátku června byly spuštěny slevy na turistické cíle v Jihočeském kraji.
  2. Druhá vlna podpory odstartuje 15. 6. 2020 a týká se slevy na ubytování ve výši až 30 %.

Podmínky programu:

Do programu  poskytování slev na ubytování se mohou přihlásit všechna hromadná ubytovací zařízení (podmínkou je minimální počet 5 pokojů/10 lůžek a celoroční provoz), která jsou partnery destinační společnosti. Partnery destinační společnosti Jihočeský venkov, z.s. s působností pro TO PodKletí jsou nejen členové destinační společnosti, ale také všichni reklamní partneři zapojení do kampaně "PARTNER", která současně návštěvníkům zaručuje zapojení kvalitních ubytovacích kapacit, a další ubytovatelé aktivně zapojení do spolupráce s destinační společností.

Ubytovací zařízení splňující základní podmínky kampaně (kapacita, celoroční provoz) registrovaná do kampaně na základě smlouvy mohou svým hostům nabízet slevu na ubytování až do výše 30 % za předpokladu, že se host ubytuje na minimálně 3 a maximálně 7 nocí (maximální výše podpory z programu je 300 Kč/osoba a noc). 

Informace o členství v destinační společnosti  a také o dlouhodobé reklamní kampani PARTNER  destinační společnosti jsou podrobně popsány na těchto webových stránkách, ubytovatelé se zájmem o aktivní spolupráci mohou osobně kontaktovat produktovou manažerku a zapojit se do Platformy 3K.

Po schválení ubytovatelů splňujících podmínky programu podpory bude s ubytovateli sepsána smlouva o spolupráci a poskytnutí podpory. 

Do programu  poskytování pro ubytované na slevy na vstupném se mohou přihlásit všechna ubytovací zařízení, která budou moci svým ubytovaným hostům vytisknout poukaz se slevou na vstupné do turistických atraktivit inzerovaných na webu kampaně. Zařízení tak rovněž bude součástí kampaně Léto v jižních Čechách, která má vysokou mediální hodnotu.

Registrace ubytovacího zařízení do obou slevových systémů je prováděna výhradně pracovníkem destinační oblasti (viz kontakty níže).

Po zaregistrování do systému kampaně  následně obdrží každé ubytovací zařízení své přihlašovací údaje pro správu vlastního profilu.

V případě zájmu o zařazení do některého ze slevových programů v rámci kampaně LÉTO JIŽNÍ ČECHY 2020 prosím kontaktujte přímo produktovou manažerku TO PodKletí  Bc. Lucii Klimendovou na těchto kontaktech:

Pro administrativní zařazení do  kampaní prosím současně zasílejte tyto identifikační údaje firmy:
  1. název firmy, sídlo, IČ, DIČ a  a údaje, zda jste plátci DPH, číslo bankovního účtu
  2. název  ubytovacího zařízení, adresa, kontaktní osoba, kontaktní údaje ubytovacího zařízení (e-mail, telefon) 
  3. informace o ceně - cena ubytování pro jednu osobu/noc
  4. 1 foto ubytovacího zařízení, které bude zveřejněno na titulní stránce kampaně zařízení

Údaje zasílejte na na emaily: 

Vzor smlouvy mezi poskytovatelem dotace a ubytovatelem k prostudování zde.

POZOR: Na základě aktualizace systému odpadá ubytovatelům povinnost zasílat na JCCR každý týden sestavu odubytovaných voucherů (smlouva není upravena, ale reálně si JCCR stahuje sestavy sama). 

Pro místní šetření (ověření kvality a rozsahu poskytovaných služeb, zpracování fotodokumentace za účelem další propagace v rámci e-katalogu partnerů a další) budete kontaktováni některým ze spolupracovníků destinační společnosti v co nejkratším termínu.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři