Obsah

PodKletí v číslech

Rozloha:  859 km2
Počet obyvatel: 42 694
Počet obcí: 63
Informační centra: 7
Počet náučných stezek : 16
Vesnické památkové rezervace: 5 (z toho 1 zapsána na seznam UNESCO)
Vesnické památkové zóny: 8