Obsah

Možnosti a rozsah spolupráce

 

Vzory smluv pro zapojení se do společného projektu:

příprava investiční akce - vzor smlouvy (úprava textu dle počtu partnerů, dotačního titulu apod.)

realizace neinvestiční akce - vzor smlouvy (návrh textu pro 1 partnera akce, bez publicity a PR)

 

Vzoru smluv pro zapojení se do partnerství DMO:

vzor smlouvy pro obce

vzor smlouvy pro obce z partnerských DSO

vzor smlouvy pro NNO (spolky)

vzor smlouvy pro podnikatele

vzor smlouvy pro TIC

vzor smlouvy pro další DMO

B2B - spolupráce destinanční společnosti Jihočeský venkov,z.s. s firmami a podnikateli

Firmy a podnikatelé působící v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. kromě smluv o reklamě také Dohodu o partnerství a spolupráci, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou kooperaci v oblasti cestovní ruch a nebo oblasti místní produkce.

Cílem spolupráce je rozvoj a prezentace a propagace tohoto podnikání, za účelem všestranné podpory lokálního turismu.

Uzavření smlouvy firmy také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

 

Vzor smlouvy ke stažení zde (smlouva o partnerství, reklamní balíčky, kampaně)

Autorizovanou smlouvu zašle partner na adresu destinanční společnosti mailem, následně poštou nebo předá osobně (2 výtisky).

Spolupráce s jednotlivými obcemi v zájmovém území TO PodKletí

Obce v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. také samostatnou smlouvu, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblastech cestovní ruch a regionální rozvoj, rozvoje komunit a prezentace a propagace tradic regionu podporujících lokální turismus.

Uzavření smlouvy partnerskou obec také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

 

Vzory smluv ke stažení:

obec (mimo území členských svazků obcí)

členské obce Mikroregionu Chelčicko-Lhenickéh

členské obce SO Blata

členské obce SO Netolicko

členské obce Regionálního svazku obcí Podkletí

členské obce SO Blanský les - podhůří 

 

Autorizovanou smlouvu zašle obec destinanční společnosti poštou (4 výtisky) nebo předá osobně.

Svazky obcí v zájmovém území TO PodKletí

V regionu Turistické oblasti PodKletí je celkem 5 svazků obcí - SO Podkletí, SO Blanský les - podhůří, SO Netolicko, Mikroregion Chelčicko-Lhenický a SO Blata.

 

Se všemi Svazky má DM Jihočeský venkov, z.s. uzavřenu dlouhodobou smlouvu o spolupráci.

Smlouva o spolupráci s Mikroregionem Chelčicko-Lhenickým, svazkem obcí ze dne 12.11.2015

Smlouva o spolupráci s Svazkem obcí Blata ze dne 27.11.2015

Smlouva o spolupráci se svazkem obcí Netolicko ze dne 8.12.2015

Smlouva o spolupráci s Regionálním svazkem obcí Podkletí ze dne 10.12.2015

Smlouva o spolupráci se svazkem obcí Blanský les - podhůří ze dne 8.1.2016

 

Spolupráce se spolky a neziskovými organizacemi

Také spolky a další typy nestátních neziskových organizací působící v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. Dohodu o partnerství a spolupráci, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou kooperaci v oblasti rozvoje komunit a prezentace a propagace tradic regionu podporujících lokální turismus a cestovní ruch.

Destinanční společnost kooperující spolky podpoří mj. formou jejich aktivní prezentace, také nad rámec destinace a zahraničí, a podporou (spolu)pořádání různých akcí  - spektrum je široké: kultura, sport, práce s dětmi, SDH, ekologické aktivity...

Uzavření smlouvy spolky také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

 

Vzor smlouvy ke stažení zde.

Autorizovanou smlouvu zašle partner na adresu destinanční společnosti poštou nebo předá osobně (4 výtisky).

Reklamní balíčky nabízené destinanční společností

Jedním z úkolů destinanční společnosti je podpora propagace a prezentace regionu, včetně zajišťování reklamy firem a podnikatelů působících na území Turistické oblasti PodKletí.

Proto nabízíme celou řadu reklamních balíčků šitých na míru  - pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu i místní producenty.

 

Zájemci o realizaci reklamní kampaně mají možnost uzavření dlouhodobé smlouvy nebo jednorázové objednávky. Postačí vyplnit jednoduchý kontaktní formulář s uvedením požadované reklamy nebo akce.

 

Ceníky služeb jsou nastaveny nejen podle rozsahu poskytovaných služeb, ale také podle typu firem.

Ceník 2020 (úplný přehled nabídky)

Ceník REKLAMA 2020

Ceník KAMPANĚ 2020

Ceník CERTIFIKACE 2020

 

Platnost ceníků od: 1.3.2020 


 

 

.

3K = komunikace, kooperace a koordinace = základ pro efektivní destinační spolupráci.

Destinační společnost pro rozšíření komunikace v regionu zřídila společnou otevřenou pracovní skupinu Cestovní ruch s místními akčními skupinami MAS Rozkvět, z.s. a MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s., zahrnující také svazky obcí a jednotlivé obce regionu turistické oblasti PodKletí a aktéry cestovního ruchu a kultury v destinaci.

Významným prostředkem pro sdílení informací je účast na pravidelných setkáních zástupců obcí regionu TO PodKletí. 

Na podporu komunikace, kooperace a koordinace v regionu TO PodKletí pořádá destinanční společnost vždy na jaře - před zahájením turistické sezóny, a na podzim setkání s partnery a dalšími aktéry "Fórum cestovního ruchu", formou B2B workshopů a nebo konferencí.

Pro informování o aktivitách DMO a partnerů a akcích v TO PodKletí je používán sdílený kalendář akcí na webových stránkách DMO a volně stažitelná aplikace V Obraze, partnerům je distribuován nejméně 1x měsíčně e-newsletter, nově byla zřízena uzavřená facebooková pracovní skupina Cestovní ruch pro možnost komunikace na rozhraní intranetu, a zavedena setkání u kulatého stolu „Morning for Business“ (společné snídaně) v kanceláři DMO nebo u jednotlivých partnerů. 

Prezentace z jednotlivých akcí - 04/201902/201906/2018,  03/201811/2017, 03/2017, 11/2016

 

Aktuální termíny setkání 3K "Morning for Business" (změna místa vyhrazena, případné změny budou uvedeny zde na webových stránkách)

5.11.2019 od 8:30 - kancelář DMO ve Lhenicích

3.12.2019 od 9 hod - komunitní centrum Chelčice

7.1.2020 od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích

4.2.2020 od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích

3.3.2020 od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích

7.4.2020 od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích

5.5.2020 od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích

2.6.2020 od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích

 

Mimo tyto termíny je možná konzultace každé úterý od 8:30 do 14:30 v kanceláři DMO ve Lhenicích