Obsah

Možnosti a rozsah spolupráce

B2B - spolupráce destinanční společnosti Jihočeský venkov,z.s. s firmami a podnikateli

Firmy a podnikatelé působící v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. kromě smluv o reklamě také Dohodu o partnerství a spolupráci, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou kooperaci v oblasti cestovní ruch a nebo oblasti místní produkce.

Cílem spolupráce je rozvoj a prezentace a propagace tohoto podnikání, za účelem všestranné podpory lokálního turismu.

Uzavření smlouvy firmy také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

 

Vzor smlouvy ke stažení zde.

Autorizovanou smlouvu zašle partner na adresu destinanční společnosti poštou nebo předá osobně (4 výtisky).

Spolupráce s jednotlivými obcemi v zájmovém území TO PodKletí

Obce v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. také samostatnou smlouvu, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblastech cestovní ruch a regionální rozvoj, rozvoje komunit a prezentace a propagace tradic regionu podporujících lokální turismus.

Uzavření smlouvy partnerskou obec také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

 

Vzory smluv ke stažení:

obec (mimo území členských svazků obcí)

členské obce Mikroregionu Chelčicko-Lhenickéh

členské obce SO Blata

členské obce SO Netolicko

členské obce Regionálního svazku obcí Podkletí

členské obce SO Blanský les - podhůří 

 

Autorizovanou smlouvu zašle obec destinanční společnosti poštou (4 výtisky) nebo předá osobně.

Svazky obcí v zájmovém území TO PodKletí

V regionu Turistické oblasti PodKletí je celkem 5 svazků obcí - SO Podkletí, SO Blanský les - podhůří, SO Netolicko, Mikroregion Chelčicko-Lhenický a SO Blata.

 

Se všemi Svazky má DM Jihočeský venkov, z.s. uzavřenu dlouhodobou smlouvu o spolupráci.

Smlouva o spolupráci s Mikroregionem Chelčicko-Lhenickým, svazkem obcí ze dne 12.11.2015

Smlouva o spolupráci s Svazkem obcí Blata ze dne 27.11.2015

Smlouva o spolupráci se svazkem obcí Netolicko ze dne 8.12.2015

Smlouva o spolupráci s Regionálním svazkem obcí Podkletí ze dne 10.12.2015

Smlouva o spolupráci se svazkem obcí Blanský les - podhůří ze dne 8.1.2016

 

Spolupráce se spolky a neziskovými organizacemi

Také spolky a další typy nestátních neziskových organizací působící v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. Dohodu o partnerství a spolupráci, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou kooperaci v oblasti rozvoje komunit a prezentace a propagace tradic regionu podporujících lokální turismus a cestovní ruch.

Destinanční společnost kooperující spolky podpoří mj. formou jejich aktivní prezentace, také nad rámec destinace a zahraničí, a podporou (spolu)pořádání různých akcí  - spektrum je široké: kultura, sport, práce s dětmi, SDH, ekologické aktivity...

Uzavření smlouvy spolky také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

 

Vzor smlouvy ke stažení zde.

Autorizovanou smlouvu zašle partner na adresu destinanční společnosti poštou nebo předá osobně (4 výtisky).

Reklamní balíčky nabízené destinanční společností

Jedním z úkolů destinanční společnosti je podpora propagace a prezentace regionu, včetně zajišťování reklamy firem a podnikatelů působících na území Turistické oblasti PodKletí.

Proto nabízíme celou řadu reklamních balíčků šitých na míru  - pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu i místní producenty.

 

Zájemci o realizaci reklamní kampaně mají možnost uzavření dlouhodobé smlouvy nebo jednorázové objednávky. Postačí vyplnit jednoduchý kontaktní formulář nebo zaslat vyplněnou objednávku.

 

Ceníky služeb jsou nastaveny nejen podle rozsahu poskytovaných služeb, ale také podle velikosti firem.

Ceník pro poskytovatele ubytovacích služeb a gastroprovozy - aktualizace 1. 1. 2019

Ceník pro dobrovodné služby a místní producenty - aktualizace 1. 1. 2019


 

 

.

3K = komunikace, kooperace a koordinace = základ pro efektivní destinační spolupráci.

Destinační společnost pro rozšíření komunikace v regionu zřídila společnou pracovní skupinu Cestovní ruch s místnímu akčními skupinami MAS Rozkvět, z.s. a MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.. 

Na podporu komunikace, kooperace a koordinace v regionu TO PodKletí pořádá destinanční společnost vždy najaře - před zahájením turistické sezóny, a napodzim setkání s partnery a dalšími aktéry "Fórum cestovního ruchu", formou B2B workshopů a konferencí.

Prezentace z jednotlivých akcí 3K - 03/201811/2017, 03/2017, 11/2016