Obsah

Záboří

GPS: 48° 59′ 24.437″N  14° 15′ 53.468″E

zobrazit v mapě

  Záboří má rozlehlou náves s kovárnou a návesní kaplí, datovanou rokem 1841. Protéká jí potok, nad kterým se klene unikátní kaplička z r. 1852. V obci se křižují cyklotrasy č. 1100 a 1094. Na návsi a v blízkých Dobčicích se natáčel film Zdeňka Trošky Babovřesky. 

   První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1263, kdy rytíř Budivoj Čéč ze Železnice prodal Záboří (Zabore) vyšebrodskému klášteru. Název Záboří - za Bory, údajně v souvislosti se sousední vesnicí Bory, která byla zaplavena při stavbě rybníka Dehtáře. Následkem morové epidemie v letech 1520 až 1521 se vesnice téměř vylidnila a k jejímu dosídlení pozval vyšebrodský klášter německé osadníky. Až do poloviny 20. století pak představovalo Záboří s okolím německojazyčný ostrov. Od roku 1850 až do současnosti je Záboří samostatnou obcí. Zprvu k ní náležely osady Holašovice a Strýčice, roku 1869 přibyly Lipanovice a Dobčice. Roku 1950 přešly Strýčice pod obec Radošovice a v roce 1964 byly Holašovice převedeny pod obec Jankov, čímž Záboří nabylo dnešní rozlohy.

 

www.obeczabori.cz