Obsah

Stožice

GPS: 49° 7′ 55.711″N  14° 8′ 57.246″E

zobrazit v mapě

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1416. Na návsi stojí novogotická kaple sv. Šimona a Judy s průčelím ozdobeným freskami sv. Floriána a sv. Prokopa.   

Pamětní deska a nápis "U Holečků" na domě čp. 7 na návsi připomíná, že se tu narodil Josef Holeček (1853 – 1929). Ve své době známý vlastenec, spisovatel, novinář a překladatel. Mimo jiné autor románu Naši, jehož děj se tu také odehrává, ve kterém zobrazil život jihočeského sedláka s jeho životním i názory a postoji.  Na jeho počest nese jeho jméno i v roce 1924 nově vzniklá nedaleká obec Holečkov.

Počet obyvatel je cca 330. 

   Křepice
   V Křepicích stávala tvrz majitelů obce Křepických z Modlíškovic, která zanikla asi již v 16. století. V obci se nachází kaplička sv. Jana Nepomuckého. U vyhlídky do kraje na rozcestí u Vodňanských Svobodných Hor stojí památkově chráněná kaplička sv. Linharta. 

Křepice proslavil v roce 1927 nález zlata, který vyvolal poslední zlatokopeckou horečku v Čechách. Plíšky zlata se našly v roztloukaném kamení na silnici, které mělo pocházet z malého „Hasíkova“ lomu v Křepicích. Podle odborníků ho mohlo být 1-2 kg. Z mineralogického hlediska jde ale o jeden z nejkrásnějších nálezů na světě. Zlato je charakteristické trojbokými výrůstky (krystaly) až několik milimetrů velkými, což je světová rarita. Naštěstí se podařilo se zachránit nejkrásnější kusy, které se dnes nachází ve sbírkách Národního muzea v Praze, prácheňského muzea v Písku a Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Nejkrásnější volný plech rozměrů 7,5 x 4,5 cm o hmotnosti 18,4 gramů zakoupilo Národní muzeum.

O tom, že se v okolí Stožic zlato dolovalo, svědčí i pozůstatky pro středověkém dolování hlavně na Svobodné hoře, jinak zvané Haniperk (640 m n. m.), a názvy okolních osad na jejím úpatí jako Libějovické, Bavorovské a Vodňanské Svobodné Hory. Ty pocházejí ne od místních kopců, ale právě od horníků a dolování, jako známe například Kutné Hory nebo Kašperské Hory.

   Libějovické Svobodné Hory
  Osada byla založena společně s dalšími (Bavorovské Svobodné Hory a Vodňanské Svobodné Hory) pod Svobodnou horou, právě pro horníky v místních dolech. Název „svobodné“ získaly nově vzniklé vesnice díky některým robotním a daňovým úlevám.

Nachází se zde bývalý schwarzenberský Idin dvůr, od roku 1919 nesoucí název Jarov. 

Na blízkém vrchu Holička nechal kníže Schwarzenberg postavit na vysokém sloupu sošku sv. Jiří na koni, jak bojuje s drakem.  Procházela tudy turistická tzv. Holečkova stezka.

   Okolím obcí Stožice, Křepice, Vodňanské Svobodné Hory a Chelčice, vede „Naučná stezka Stožice". Trasa měří přibližně 8 km a je osazena informačními panely, které seznámí s některými zajímavostmi osad, faunou a flórou, ovocnářstvím zdejší oblasti, geografií apod.

Reportáž Českého rozhlasu„Po místech jihočeské zlaté horečky provází naučná stezka ze Stožic a Křepic“, zde.

Stránky obce www.stozice.cz