Jihočeský venkov, z.s.

Statistiky a ukazatele

Přehled sledovaných ukazatelů na úrovni DMO:

A6: Počet turisticky významných technických atraktivit (továrny, technické provozy, lomy, doly, mlýny, apod.) : 8 - seznam A6 ke stažení

C15: Návštěvnost turisticky významných kulturně-historických a technických atraktivit se zpoplatněným vstupem (hrady a zámky, muzea a galerie, turisticky významné vojenské objekty, památkové rezervace, UNESCO, továrny, lomy, doly, mlýny, apod.; se zpoplatněným vstupným) : 147.068 osob/ rok 2018

A7: Počet certifikovaných TIC: 4  (02/2020)

C16: Návštěvnost certifikovaných TIC: 30.000 osob/ rok 2018

A8: Počet ostatních TIC (necertifikovaných): 4

A9: Počet a délka naučných stezek: 7 / 35 km - přehled A9 ke stažení

Přehled značených turistických tras

Přehled cyklostezek a cyklotras

C20: Návštěvnost lyžařských areálů - seznam C20 ke stažení

A12: Počet turisticky významných vodních ploch vhodných pro vodní turismus: 12  - seznam A12 ke stažení

A13: Počet turisticky významných vodních toků vhodných pro vodácký turismus (délka splavnosti): 1/ 20 km - seznam A13 ke stažení

A14: Počet turisticky významných vodních toků vhodných pro rekreační plavbu (délka splavnosti, seznam přístavišť): 0

B1: Počet hromadných ubytovacích zařízení (HUZ): 98

B2: Počet lůžek v HUZ: 3432

B3: Počet individuálních ubytovacích zařízení (IUZ) celkem: 154

B4: Počet lůžek a pokojů v IUZ celkem: 975 / 339

B5: Počet stravovacích zařízení využitelných pro cestovní ruch (restaurace, jídelny, rychlé občerstvení, bary, noční kluby, pivnice, vinárny, kavárny): 156

B6: Kongresové a konferenční kapacity (počet a kapacita sálů - prostory, které jsou technicky, prostorovou dispozicí a místy k sezení vybavené pro pořádání jednání, workshopů, konferencí, kongresů a společenských akcí): 11/1440 - seznam B6 ke stažení

B7: Počet turisticky významných muzeí a galerií se zpoplatněným vstupem: 4 - seznam B7 ke stažení

B9: Délka značených a upravovaných lyžařských běžeckých tratí: 56 - seznam B9 ke stažení

B13: Počet pravidelně organizovaných klíčových eventů (akcí) v destinaci ve členění na sportovní a kulturní akce: 20 - seznam B13 ke stažení

C15: Návštěvnost kulturně-historických a technických atraktivit se zpoplatněným vstupem: 8 - seznam C15 ke stažení

C23: Návštěvnost pravidelně organizovaných klíčových eventů (akcí) v destinaci - přehled C23 ke stažení (30.6.2018)

C24: Výše vybraných místních poplatků v destinaci: 1.264tis. Kč / rok 2017

D1: Profil, spokojenost a výdaje návštěvníka - vyhodnocení dotazníkového šetření r. 2017 ke stažení, vyhodnocení dotazníkového šetření r. 2018 ke stažení, část výstupů z šetření profilu návštěvníků zpracované Jihočeskou univerzitou v roce 2018 .

(Aktualizace 10/2019, popř. dle data uvedeného u ukazatele)

 

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři