Jihočeský venkov, z.s.

Jak se stát partnerem destinace?

Partnerem destinační společnosti Jihočeský venkov, z.s. (zkratka DMO = oblastní destinační management) se mohou stát nejen členové z.s., ale také podnikatelé v cestovním ruchu nebo spolky působící v kultuře a volnočasových aktivitách nebo obce na základě smluv o spolupráci  nebo zapojení do reklamních kampaní.

Níže na jednotlivých záložkách najdete další informace.

Možnosti a rozsah spolupráce

Reklamní balíčky nabízené destinanční společností

Jedním z úkolů destinanční společnosti je podpora propagace a prezentace regionu, včetně zajišťování reklamy firem a podnikatelů působících na území Turistické oblasti PodKletí.

Proto nabízíme celou řadu reklamních balíčků šitých na míru  - pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu i místní producenty.

Zájemci o realizaci reklamní kampaně mají možnost uzavření dlouhodobé smlouvy nebo jednorázové objednávky. Postačí vyplnit jednoduchý kontaktní formulář s uvedením požadované reklamy nebo akce.

Ceníky služeb jsou nastaveny nejen podle rozsahu poskytovaných služeb, ale také podle typu firem.

Úplný přehled aktuální nabídky:

Vzory smluv pro zapojení se do společného projektu:

 • příprava investiční akce - vzor smlouvy (úprava textu dle počtu partnerů, dotačního titulu apod.)
 • realizace neinvestiční akce - vzor smlouvy (návrh textu pro 1 partnera akce, bez publicity a PR)

Vzoru smluv pro zapojení se do partnerství DMO:

B2B - spolupráce destinanční společnosti Jihočeský venkov,z.s. s firmami a podnikateli

Firmy a podnikatelé působící v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. kromě smluv o reklamě také Dohodu o partnerství a spolupráci, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou kooperaci v oblasti cestovní ruch a nebo oblasti místní produkce.

Cílem spolupráce je rozvoj a prezentace a propagace tohoto podnikání, za účelem všestranné podpory lokálního turismu.

Uzavření smlouvy firmy také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

Vzor smlouvy ke stažení zde (smlouva o partnerství, reklamní balíčky, kampaně), pro vyplnění v otevřeném formátu zde.

Autorizovanou smlouvu zašle partner na adresu destinanční společnosti mailem, následně poštou nebo předá osobně (2 výtisky).

Platný ceník je k dispozici na www, bude připojen ke smlouvě při podpisu DMO.

Spolupráce s jednotlivými obcemi v zájmovém území TO PodKletí

Obce v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. také samostatnou smlouvu, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblastech cestovní ruch a regionální rozvoj, rozvoje komunit a prezentace a propagace tradic regionu podporujících lokální turismus.

Uzavření smlouvy partnerskou obec také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

Vzory smluv ke stažení:

Autorizovanou smlouvu zašle obec destinanční společnosti poštou (4 výtisky) nebo předá osobně.

Svazky obcí v zájmovém území TO PodKletí

V regionu Turistické oblasti PodKletí je celkem 5 svazků obcí - SO Podkletí, SO Blanský les - podhůří, SO Netolicko, Mikroregion Chelčicko-Lhenický a SO Blata.

Se všemi Svazky má DM Jihočeský venkov, z.s. uzavřenu dlouhodobou smlouvu o spolupráci.

 • Smlouva o spolupráci s Mikroregionem Chelčicko-Lhenickým, svazkem obcí ze dne 12.11.2015
 • Smlouva o spolupráci s Svazkem obcí Blata ze dne 27.11.2015
 • Smlouva o spolupráci se svazkem obcí Netolicko ze dne 8.12.2015
 • Smlouva o spolupráci s Regionálním svazkem obcí Podkletí ze dne 10.12.2015
 • Smlouva o spolupráci se svazkem obcí Blanský les - podhůří ze dne 8.1.2016

 

Spolupráce se spolky a neziskovými organizacemi

Také spolky a další typy nestátních neziskových organizací působící v zájmovém území Turistické oblasti PodKletí mají možnost uzavřít s destinační společností Jihočeský venkov, z.s. Dohodu o partnerství a spolupráci, která umožní oběma stranám rozvíjet vzájemnou kooperaci v oblasti rozvoje komunit a prezentace a propagace tradic regionu podporujících lokální turismus a cestovní ruch.

Destinanční společnost kooperující spolky podpoří mj. formou jejich aktivní prezentace, také nad rámec destinace a zahraničí, a podporou (spolu)pořádání různých akcí  - spektrum je široké: kultura, sport, práce s dětmi, SDH, ekologické aktivity...

Uzavření smlouvy spolky také finančně zvýhodňuje při účasti na vzdělávání, workshopech a konferencích pořádaných destinační společností.

Autorizovanou smlouvu zašle partner na adresu destinanční společnosti poštou nebo předá osobně (4 výtisky).

3K = komunikace, kooperace a koordinace = základ pro efektivní destinační spolupráci.

Destinační společnost pro rozšíření komunikace v regionu zřídila společnou otevřenou pracovní skupinu Cestovní ruch s místními akčními skupinami MAS Rozkvět, z.s. a MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s., zahrnující také svazky obcí a jednotlivé obce regionu turistické oblasti PodKletí a aktéry cestovního ruchu a kultury v destinaci.

Významným prostředkem pro sdílení informací je účast na pravidelných setkáních zástupců obcí regionu TO PodKletí. 

Na podporu komunikace, kooperace a koordinace v regionu TO PodKletí pořádá destinanční společnost vždy na jaře - před zahájením turistické sezóny, a na podzim setkání s partnery a dalšími aktéry "Fórum cestovního ruchu", formou B2B workshopů a nebo konferencí.

Pro informování o aktivitách DMO a partnerů a akcích v TO PodKletí je používán sdílený kalendář akcí na webových stránkách DMO a volně stažitelná aplikace V Obraze, na zaregistrované e-maily partnerů je distribuován nejméně 1x měsíčně e-newsletter, nově byla zřízena uzavřená facebooková pracovní skupina Cestovní ruch pro možnost komunikace na rozhraní intranetu, a zavedena setkání u kulatého stolu „Morning for Business“ (společné snídaně) v kanceláři DMO nebo u jednotlivých partnerů. 

Prezentace z jednotlivých akcí - 04/201902/201906/2018,  03/201811/2017, 03/2017, 11/2016

Průběžná zpráva o spolupráci/činnosti 3K za období 11/2016-06/2018. (406.65 kB)

Aktuální termíny setkání 3K "Morning for Business" (změna místa vyhrazena - společné setkání 3KMfB můžeme udělat také v provozu některého z partnerů nebo jinde v regionu; případné změny budou uvedeny zde na webových stránkách nebo facebooku)

 • 5.11.2019 od 8:30 - kancelář DMO ve Lhenicích
 • 3.12.2019 od 9 hod - komunitní centrum Chelčice
 • 7.1.2020,  4.2.2020, 3.3.2020, 7.4.2020 vždy od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích
 • 5.5.2020 od 9 hod -  online (pozor změna)
 • 2.6.2020 od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích
 • 14.7.2020 od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích (pozor, změna termínu)
 • 4.8.2020,  1.9.2020, 6.10.2020 vždy od 9 hod - kancelář DMO ve Lhenicích
 • 3.11.2020 od 9 hod - online (pozor změna)
 • 1.12.2020 od 9 hod - online (pozor změna)

Mimo tyto termíny je možná konzultace každé úterý od 8:30 do 14:30 v kanceláři DMO ve Lhenicích, provoz kanceláře je určen pro setkání podnikatelů v cestovním ruchu a dalších subjektů s produktovou manažerkou. Upozornění: s ohledem na pandemickou situaci jsou až do odvolání veškerá jednání řešena výhradně distančně (telefonicky, online meeting). 

 

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři