Jihočeský venkov, z.s.

Lipí

 První písemná zmínka o vsi (Lypye) pochází z roku 1389. Od roku 1850 podnes je Lipí samostatnou obcí.

   Území obce bylo obýváno již v pravěku, jak o tom svědčí pozůstatky osídlení z doby bronzové, halštatské a laténské, zjištěné asi kilometr jihovýchodně od Lipí; v lokalitě U Zajíčka se nachází nověji objevená halštatská mohyla (8. až 6. století př. n. l.).

 

Pamětihodnosti:

Pseudogotická Kaple Panny Marie Lurdské z roku 1897

Dochovala se řada hodnotných lidových usedlostí z 2. poloviny 19. století.

V obci se křižují cyklotrasy 1082, 1092 a modrá KČT Nové Homole, Boršov – napojení na červenou hřebenovku u Bohouškovické myslivny.

 

Kontakty

WWW

Kategorie

drobné sakrální stavby, kříže

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři