Jihočeský venkov, z.s.

Křemže

  První písemná zmínka o Křemži pochází z roku 1263. Název „Křemže“ (německy Krems) je potom vysvětlován 2 způsoby. Za prvé to může být z keltského slova kremisa, což znamená česneková řeka. Druhé vysvětlení se odvozuje od slovanského slova kremža, tedy říčka tekoucí s velkým hlukem. Obě slova se vztahují ke Křemežskému potoku, který tudy protéká a podle kterého se jmenuje také celá kotlina.

   Na místě původního hradu se nachází radnice se známou Radniční restaurací. Farní kostel sv. archanděla Michaela je připomínán již r. 1263, po četných přestavbách (1885-1887) má kostel svoji nynější novogotickou tvář.

   První písemná zmínka o Křemži je z roku 1263, kdy patřila Dubenským z Chlumu. Nejvýznamnější postavou z historie je bezesporu Smil z Křemže, poslední z rodu Smilů (dřívěji Dubenští z Chlumu). V roce 1318 se páni Dubenští rozdělili na dvě větve: chlumskou a křemežskou a Smil postavil na místě bývalé tvrze v Křemži hrad a jeho potomci se psali "Smilové z Křemže". Poslední z nich Jan Smil, husitský hejtman, byl zajat Oldřichem z Rožmberka, roku 1447 popraven, když předtím Křemži na Janu Smilovi Oldřich vymámil. V roce 1451 prodal Oldřich z Rožmberka Křemži bratrům Přibíkovi a Oldřichovi z Chlumu a v roce 1547 přešla do majetku rodu Častolárů z Dlouhé Vsi. Roku 1678 připadla Zlatokorunskému klášteru a po jeho zrušení roku 1785 k panství Český Krumlov - rodu Schwarzenberků.


   V roce 1863 byla Křemže povýšena na město a užívala znaku pánů Dubenských z Chlumu.

 

Křemže je křižovatkou cyklotras č. 1169, 1082, 1135 a východištěm žluté značky KČT směrem na Kleť.

Pamětihodnosti

Kostel sv. Michaela archanděla

Výklenková kaplička u kostela

Výklenková kaplička u silnice do Mříče

Boží muka u hřbitova

Fara

Hrad Dívčí kámen, zřícenina na ostrohu při soutoku Křemžského potoka a Vltavy. Hrad byl založen rodem Rožmberků roku 1349 a týmž rodem opuštěn roku 1506. Po 500 letech od opuštění rodem svých zakladatelů přešel do vlastnictví obce Křemže.

Přírodní rezervace Dívčí kámen

Husův sbor z roku 1930

Hřbitovní kaple sv. Voršily

Křemežský mlýn s pamětní deskou a expozicí (vstup po dohodě)

 

Místní části

Bohouškovice

Chlum  - v osadě tvrz. Bývalá tvrz ze 13. století. V polovině 16. století získali tvrz Častolárové, později přešla k panství krumlovskému a zpustla. V současnosti je tvrz opravená a slouží jako penzion zaměřený na agroturistiku.

Chlumeček - v osadě bývalá tvrz, dnes zemědělský areál

Chmelná

Lhotka

Loučej

Mříč

Stupná

Vinná

 

Kontakty

WWW

Kategorie

kostely, kaple

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři