Jihočeský venkov, z.s.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ na pozici Produktový manažer destinace

Produktový manažer/produktová manažerka destinace - turistické oblasti TO PodKletí

Hledáme zaměstnance na pozici Produktový manažer destinace - turistické oblasti PodKletí.

Nástup od 01/2018

Pracovní náplň:

 • péče o produktové portfolio destinace (správa dat, jejich sběr, aktualizace a vyhodnocování, tvorba produktového portfolia)
 • návrhy, tvorba a spouštění nových produktů včetně přípravy produktových materiálů (vč. zajištění textových a fotografických materiálů, popř. videozáznamů; veškerá autorská práva ke zpracované dokumentaci automaticky přecházejí na destinační společnost)
 • správa informačních kanálů (facebook destinační společnosti, popř. facebook ve správě; youtube kanál destinační společnosti; a podobně) a webových portálů (webové stránky destinační společnosti, popř. webové stránky ve správě; mobilní aplikace ve správě)
 • provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy – informace v oblasti cestovního ruchu (poskytování informací a vyhodnocování sebraných informací, sledování vývoje poplatků vybíraných obcemi v cestovním ruch a dalších daní souvisejících)
 • koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory včetně provádění vyhodnocení zpracovaných projektů destinační společnosti, popřípadě partnerů destinační společnosti
 • příprava a aktualizace podkladů o destinaci včetně zajišťování (koordinace zajišťování) jejich překladů
 • tvorba propagačních materiálů, ediční činnost, publicistická činnost (vč. jazykových a faktografických korektur)
 • zajištění prezentace v tisku, rozhlasu a televizi (vystupování v souladu se zájmy destinační společnosti, posilování dobrého jména destinační společnosti a propagování turistické oblasti; zpracování a publikace tiskových zpráv a aktivní oslovování médií)
 • aktualizace katalogu produktů, kalendáře akcí (pravidelný i tématický sběr informací za tímto účelem, jejich zpracování a zveřejňování; aktivní navrhování inovativních a trendy produktů a akcí)
 • spoluvytváření marketingových komunikačních strategií destinační společnosti a turistické oblasti
 • spoluúčast na realizaci marketingových komunikačních strategií destinační společnosti a turistické oblasti
 • koordinace klíčových projektů
 • sledování trhu a nových příležitostí
 • vyhodnocování efektivity (mj. efektivity marketingových komunikačních strategií, konkrétních projektů destinační společnosti,  výběru turistických poplatků v turistické oblasti, apod. )
 • přenos informací mezi turistickou oblastí a partnery, v rámci smlouvy také s JCCR
 • realizace reklamních kampaní a propagačních akcí uvnitř i vně destinace (navrhování, příprava a koordinace realizace reklamních kampaní a propagačních akcí, osobní účast na realizačních aktivitách)
 • účast na odborných seminářích a konferencích, aktivní sebevzdělávání se v oboru cestovní ruch a management
 • kultivace spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru uvnitř i vně destinace (vč. účasti ve společních mezisektorových pracovních skupinách cestovního ruchu, certifikačních orgánech apod.)
 • zajištění public relations a pracovních styků (vystupování v souladu se zájmy destinační společnosti, posilování dobrého jména destinační společnosti a propagování turistické oblasti a partnerů; spolupráce s dalšími pracovníky destinační společnosti, pravidelné poskytování zpráv a zpětné vazby své činnosti vedení destinační společnosti)
 • příprava, organizace a účast na motivačních cestách a exkurzích (vč. famtripů a presstripů)
 • účast na vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu (zajištění obsluhy na vlastním propagačním stánku turistické oblasti nebo kooperujících partnerů; vystupování v souladu se zájmy destinační společnosti, posilování dobrého jména destinační společnosti a propagování turistické oblasti a partnerů)
 • další úkoly, které vyplynou z potřeb destinační společnosti a turistické oblasti, v rámci smlouvy také s JCCR
 • na pravidelných poradách (vč. e-porad) předkládá k odsouhlasení plán činnosti (měsíční, kvartální úkoly) a zároveň předkládá vyhodnocení plnění plánu předchozího
 • na pravidelných poradách (vč. e-porad) předkládá k odsouhlasení plán pracovních cest na období následující a zároveň předkládá vyúčtování pracovních cest období předcházejícího, sloužící jako podklad pro předfakturaci smluvním partnerům
 • řídí se pokyny svého nadřízeného a plní jím zadané úkoly

 

Požadované znalosti a dovednosti:

 • odborné vzdělání v oboru management cestovního ruchu, popř. management (alter. management regionálního rozvoje a odbodné) na úrovni VOŠ, nebo vysokoškolské vzdělání
 • samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost
 • časová flexibilita, organizační schopnosti, týmová spolupráce
 • dobré komunikační a prezentační dovednosti, vč. dobré znalosti spisovného českého jazyka
 • dobré analytické a logické myšlení, schopnost systematické práce, vyhodnocování informací a materiálů a kompilace
 • reprezentativní jednání a příjemné vystupování, schopnost efektivního jednání s partnery v zájmu destinační společnosti a turistické oblasti
 • řidičské oprávnění sk.B, vlastní OA pro využití pro pracovní cesty
 • místní znalosti turistické oblasti PodKletí a Jižních Čech
 • aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat
 • dobrá znalost práce s výpočetní technikou, běžnými kancelářskými prostředky a specializovaným software (PC, OS Windows, MS Office  -Word/ Excel/PowerPoint, datová úložiště -cloud, správa webových stránek, práce s internetem,facebookem, instagramem apod.)
 • loajalita k organizaci (zaměstnavateli)
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • praxe ve zpracování grantových projektů (žádostí) v oblasti cestovní ruch, jejich realizace a administrace
 • praxe na obdobné pracovní pozici

 

Své nabídky obsahující životopis, motivační dopis reflektující všechny požadavky na tuto pracovní pozici, kontakty na možné pracovní reference a realizované grantové projekty a čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno žádné trestní řízení ani nebyl pravomocně ani nepravomocně odsouzen za žádný trestný čin, prosím zasílejte elektronicky do 28.11.2017 do 11 hodin na mail: jihoceskyvenkov@gmail.com.

Datum vložení: 14. 11. 2017 16:07
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2021 8:30
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři