Jihočeský venkov, z.s.

Malovice

Malovice (411 m n. m, počet obyv. vč. osad 650). Obec je spjatá se sídlem slavného jihočeského zemanského rodu Malovců z Malovic. První zmínka o Malovicích pochází z roku 1313, kdy zde sídlil Bohuslav z Malovic (1313 - 1341), nejstarší známý předek tohoto rodu.

 

   Malovci měli ve svém znaku půlku koně. Podle erbovní pověsti totiž pronikl prapředek rodu Ješek roku 1158 spolu se svými druhy do obleženého Milána, a když se pak s kořistí probíjel ven, spadla mříž městské brány za jeho zády tak těsně, že mu přeťala koně v půli. Do císařského tábora se proto se sedlem a vaky plnými cenností vrátil pěšky. Opevněný vodní hrad Malovců stával v Malých Malovicích, dnešních Malovičkách v prostoru, který vybíhá jako poloostrov do rybníka. Tvrziště zakrývají domy č. p. 10, 11 a domy k nim přilehlé. V zahradách domů č. p. 1 a 7 jsou patrny náznaky valů. Z pramenů vyčteme jen, že hrad měl dvě věže, palác s velikou síní, maštale, most a barbakán.  Byl opuštěn v 16. století, kdy roku 1559 Malovice koupil Vilém z Rožmberka a založením Horního Malovického rybníka rozdělil jeden sídelní útvar na dvě vsi, Malovice a Malovičky. Aby bylo dost kamene na hráze, použili materiál z malovické tvrze, kterou roku 1563 k tomu účelu zbourali. Místo po ní bylo rozprodáno na stavbu chalup.

 

   Přes to, že usedlosti v obou obcích jsou značně přestavěné, zachovala se zde řada lidových stavení. V Malovicích je cenná hlavně roubená stodola u č. p.1se zachovalou doškovou střechou, jedinou v regionu a roubenka č. p. 7. Zajímavostí je i nová divadelní scéna divadla Continua u „Švestkového dvora“.

 

   Mezi Netolicemi a Malovicemi leží osada Hradiště u Malovic. Zde nalezneme archeologickou památku, kterou je tzv. keltské kultovní ohrazení. Obdélníkové ohrazení „Na šancích“, o rozměrech 120x90 m patří k pozoruhodným pravěkým památkám. Podobná ohrazení budovali Keltové po celé střední a západní Evropě v mladší a pozdní době laténské (3.–1. st. př. n. l.). Byla centrem náboženských obřadů kněží – druidů – i shromaždišti obyvatelstva. Dodnes jsou dobře patrné zbytky valů.

 

    Po všech těchto místech vás zavede naučná cyklostezka Historická krajina Netolicka, okruh kolem Velkého Malovického rybníka je značen jako jednosměrný.

 

Pod obec Malovice patří osady Malovičky, Hradiště, Holečkov, Krtely a  Rábín.

 

Obecní úřad Malovice

Malovice 5
384 11 Netolice

www.malovice.cz

tel: +420 388 324 065

podatelna@malovice.cz

Otevírací doba: 7:00–12:00, 12:30–14:00

GPS 49.0917156N, 14.2245214E

 

Kategorie

zříceniny, tvrze

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři