Jihočeský venkov, z.s.

Vitějovice

Vitějovice (509 m. n. m., počet obyvatel 453) Unikátní vesnická památková zóna na březích Zlatého potoka. První písemná zmínka je z roku 1283, kdy tuto ves získal Jan z Michalovic od krále Václava II.

   V r. 1298 se připomíná Bruno z Vitějovic, v r. 1312 bratři Přibík, Racek a Vernéř, z nichž poslední se zavázal, že bude pečovat o bezpečnost na Zlaté stezce. Tehdy již nepochybně stál hrad na vrchu Osuli. Bratři působili ve službách vyšehradské kapituly jako lokátoři v okolí Prachatic. Nejstarší osídlení dodnes připomíná 12 slovanských mohyl „V kluzí“.

 

   Snad nejlépe z celého Pošumaví, se zde dochovaly lidové stavby s roubenými obytnými částmi ještě z "předštítového" období. V domě se sýpkou č. p. 4 z 15. stol. se v obrovské roubené a omazané obytné místnosti nachází jeden z nejstarších vesnických dřevěných obytných prostorů v Čechách vůbec. Podle dentrologické expertízy bylo jeho dřevo zmýceno v r. 1491. Další roubenkou „v kožichu“ je č. p. 14 na návsi. Zde stojí i barokní kostel z 18. stol. zasvěcený sv. Markétě. Na statku proti kostelu č. p. 2 nalezneme renesanční sýpku se střílnovými okénky z počátku 17. století a zbytky valu původní tvrze. V dolní části návsi zase statek s typickým blatským štítem. U kostela je postavena nová obecní pec na pečení chleba.

 

   Na Zlatém potoce pod obcí pak další unikátně zachovanou kulturní památku bývalý Bürgerův či Panský mlýn z 16. století, přestavěný 1877, s barokním jádrem a ozdobnými vjezdy. Zajímavostí je i jeho náhon ze Zlatého potoka procházející obcí přímo některými usedlostmi. GPS mlýn 49.0478519N, 14.0779436E

 

   Nad vsí se tyčí vrch Osule (646 m. n. m.) se stejnojmennou zříceninou gotického hradu, jinak též zvaného Vitějovický hrad. (GPS49.0484914N, 14.0643625E) Hrad zřejmě založil Přemysl Otakar II. Po jeho smrti se stavba zastavila a rozestavěný objekt byl užíván jen částečně. V době, kdy se i s okolím stal majetkem Bavora II. ze Strakonic a později Rožmberků, zřejmě definitivně ztratil význam a byl pobořen, aby nemohl být zneužit. O nedostavěnosti hradu vypovídají rovné koruny vystavěného zdiva i hromady kamene připraveného jako stavební materiál. Zajímavé jsou i stopy boření podkopáváním. Hrad je krásnou ukázkou rozestavěného královského hradu typu s obvodovou zástavbou, která nám umožňuje nahlédnout jak do postupu výstavby, tak i do boření hradu.

 

   Z obce tam vede modrá turistická značka, u křižovatky se silnicí na Prachatice stojí kamenná gotická Boží muka. K těm, se vztahuje pověst, že byl místní rytíř pronásledován cizím rytířem a boje se přemožení proklál se vlastním mečem. Hrad je volně přístupný a kromě pozůstatků zdiva jsou zde zajímavé výhledy na Šumavu.

 

   Na Vitějovické křižovatce, lidově zvané „U stopařky“ stojí dva památníky setkání pěti armád na konci druhé světové války. GPS 49.0553236N, 14.0727206E

 

   Romantickým, několik kilometrů dlouhým údolím Zlatého potoka vede zelená turistická značka. Nalezneme zde barokní kamenný most, přírodní rezervaci Kralovické louky, technickou památku Forků mlýn, renesanční stavbu z 16. století s původním zařízením mlýnice z r. 1750 i tzv. „svalený jägerhaus“, zbytky bývalé myslivny, kde prý straší. Památkou na dobu středověkého rýžování zlata jsou vytěžené kopečky hlíny na březích potoka, tzv. „sejpy“.

 

Obecní úřad Vitějovice
Vitějovice 32
38427 Vitějovice
Tel: +420 388 328 753

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:15 - 16:00

Čtvrtek: 7:15 - 17:00

 

Kategorie

hrady

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři