Jihočeský venkov, z.s.

Srnín

Obec Srnín (německy Sirnin, cca 330 obyvatel), se nachází  na jihovýchodním úpatí pohoří Blanský les asi 4,5 km severovýchodně od Českého Krumlova.

   První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400. Ves Srnín vznikla v rámci kolonizační činnosti Zlatokorunského kláštera.

   Název vsi se vyskytuje v písemných pramenech ve formě Srnyn, Sermin nebo Srnin a je odvozen ze jména Srna, Srnův Dvůr. První písemná zmínka o vsi Srnín pochází z roku 1400. V roce 1440 je Srnín uveden jako součást rájovské rychty v rámci zlatokorunského panství. Ves Srnín patřila od nejstarších dob do černické farnosti a obyvatelé Srnína proto chodili do kostela sv. Máří Magdaleny v Černici. V roce 1676 se ve výkazu černické fary uvádí, že ve vsi Srnín žilo 64 duší. V důsledku vývoje kláštera po husitských válkách zbyly klášteru okolo poloviny 16. století z původních 13 rychet pouze 2 – černická a rájovská, jejíž součástí byla ves Srnín. Srnín byl v přímém vlastnictví kláštera až do jeho zrušení v roce 1785, kdy se ves stala součástí českokrumlovského panství. Po zrušení vrchnostenské správy v roce 1848 byl Srnín začleněn jako osada pod obec Přísečná. V roce 1931 získala obec svou první samostatnost. Proces slučování a rozdělování se ještě několikrát opakoval a k 1. 8. 1990 byla znovu obnovena samostatná obec Srnín.

   V roce 1903 byla postavena kaplička na návsi. V roce 1960 zahájila provoz místní pekárna, která zásobuje široké okolí.   V souvislosti s tehdejším politickým vývojem byly v roce 1937 postaveny v okolí Srnína 4 betonové pevnosti (ŘOP), které byly hned od začátku osazeny vojenskými strážemi. V roce 1938 se v katastru obce Srnín a Přísečná stavěly zákopy. Po uzavření mnichovské dohody zůstala obec Srnín součástí československého státu.

 

Pamětihodnosti

·         Kaple na návsi

·         Památník obětem 1. sv. války na návsi

·         Křížek jižně od obce

  • Naučná stezka GRANÁTNÍK Jedná se o  8 kilometrový okruh s počátkem na návsi v Srníně a ukončením také na návsi. Po trase je celkem 9 informačních tabulí.

Obcí prochází dálková cyklotrasa 7,12, EV7, Greenway RD, Vltavská

Kontakty

WWW

Kategorie

kostely, kaple

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři