Jihočeský venkov, z.s.

Tisícileté Netolice a zámek Kratochvíle

Netolice patří k nejstarším městům v Čechách, první písemná zmínka je již k roku 981. Díky mimořádně urbanisticky a památkově zachovanému historickému jádru, je vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Tisícileté Netolice a zámek Kratochvíle

(427 m n. m., 2.700 obyvatel)

   Vítejte v tisíciletých Netolicích, v jednom nejstarších měst v Čechách. První písemná zmínka o Netolickém hradě pochází z Kosmovy kroniky již k roku 981. Přemyslovský kastelánský hrad a trhová osada byly v té době významným knížecím a královským správním, vojenským a obchodním centrem značné části jižních Čech. Ležely také na křižovatce několika obchodních stezek, z nichž nejznámější byla Linecká stezka. Netolice byly tradičně známé svým chovem koní, velikými koňskými a dobytčími trhy, rybníkářstvím a chlebem. Byl zde založen první pekařský cech v Čechách a to již v roce 1338. V Netolicích se narodil zakladatel českého rybníkářství, rožmberský „fišmistr“ Štěpánek Netolický (asi 1460-1538). Za třicetileté války, v roce 1619 bylo město vypáleno císařskou armádou a většina obyvatel pobita. Mimořádně urbanisticky zachovalé středověké jádro města s množstvím význačných historických památek je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Zajímavostí města jsou i tři šikmé věže, (na radnici, u kostela P. Marie a u kostela na zámku Kratochvíle) a dva vodopády u rybníka Mnich.

 

Co tu můžete poznat a zažít?  

   • Zámek Kratochvíle. Stavbu, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby! Národní kulturní památku a perlu italského renesančního stavitelství v Čechách. Okázalý lovecký letohrádek s oborou a zahradou, si tu nechal v roce 1589 postavit vladař Vilém z Rožmberka. Často tu pobýval jeho bratr, známý Petr Vok z Rožmberka s celým dvorem.  Obklopuje ho tzv. Netolická obora, která byla největší oplocenou oborou pro zvěř v Čechách (3.000 ha, cca 30 rybníků). Ta sice už dnes neslouží původnímu účelu, dodnes však tvoří unikátní krajinný celek, který je ukázkou původní renesanční krajiny. Vedle zámku je jediné dostihové závodiště v jižních Čechách, kde se každoročně na konci června konají známé Netolické dostihy. Koná se tu řada divadelních a kulturních akcí.

  Vstupné  - Grant prohlídka

  Výklad v češtině  - dospělí 130 Kč, děti 6 - 15 let, studenti 15 - 26 let 70 Kč, senioři od 65 let 90Kč.

  Cizojazyčná  - dospělí 220 Kč, děti 6 - 15 let, studenti 15 - 26 let 120 Kč, senioři od 65 let 170 Kč.

 

   • Archeopark Netolice. Na mystickém místě akropole bývalého přemyslovského kastelánského hradu, vzniká postupně archeologický park, zaměřený na období vzniku českého státu v raném středověku v 10. - 13. století. Archeopark je i turistickým východištěm na trasu tzv. Linecké stezky, historické kupecké stezky. Strážní věž slouží jako rozhledna. Vstup zdarma.

   • Muzeum JUDr. Otakara Kudrny s informačním střediskem v rožmberském renesančním domě, s neobvyklým množstvím hodnotných národopisných a uměleckých sbírek. Expozice muzea informuje o historii města, regionu a obsahuje řadu cenných sbírek, mimo jiné je zde i jedna z největších sbírek pohlednic v Čechách, která obsahuje asi 200.000 kusů.

Vstupné - dospělí 40 Kč, děti 10 Kč, rodinné 100 Kč, senioři a studenti 20Kč.

   • Po těchto památkách a mnoha dalších, vás provede naučná stezka „Historická krajina Netolicka“, malý okruh, která je zhruba 3 km dlouhá. Po památkách regionu zase vede stejnojmenná naučná cyklostezka, tzv. velký okruh, dlouhý cca 50 km.

   • Milovníci rybářského sportu si mohou zachytat ryby přímo ve městě, v rybníku Mnichu. U dalšího starobylého rybníka Podroužek se nachází stejnojmenný autokemp a na konci října zde můžete zažít pravý jihočeský výlov.

   • Každoročně ke konci května se tu koná Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce, kde nechybí ani jízda historickým parním vlakem.

   • Motokrosová dráha Ingilinka, kde se několikrát do roka konají závody.

Najdete tu i sportovní areál, skatepark i řadu ubytovacích a stravovacích zařízení.

Kategorie

zámky

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři