Obsah

 

TERMÍN KONÁNÍ: 5.5.2018

Zajímavou sportovně-osvětovou akcí je pravidelné pořádání "Slavnost květů", konající se na počátku května. Jejím hlavním smyslem je propagace nádherné ovocnářské oblasti mikroregionu Chelčicko-Lhenického, který je stále vyhledávanějším místem odpočinku a aktivní relaxace.

 

PLAKÁT akce Slavnosti květů KE STAŽENÍ 

Jízda na kolech kvetoucími sady

Celá cykloturistická akce je pořádána mikroregionem Chelčicko-Lhenickým, svazkem obcí ve spolupráci s tradičními partnery - MAS Rozkvět, z.s.Mája-Tvořivě Chelčice, z.s.Unií ovocnářů jižních a západních Čech a místním zpracovatelem ovoce Zemcheba, a.s..

Akci podpořila grantem Nadace Jihočeské cyklostezky. Dalšími partnery akce jsou SMS ČR, Jihočeský kraj, Skupina ČEZ a Česká pojišťovna.


Zúčastnit se jí mohou pěší turisté či cykloturisté. Pro první skupinu je připravena individuální trasa vedená převážně po komunikacích mezi rozkvetlými ovocnými sady (odtud název akce). Cykloturisté mohou během své trasy navštívit několik kulturních a historických pamětihodností, ochutnat zdejší tradiční výrobky a samozřejmě se v jejím průběhu pravidelně občerstvovat v otevřených hostincích.

Start probíhá tradičně v 9:00 hodin u kostela sv. Martina v Chelčicích, další zájemci se mohou připojit kdykoliv na trase Chelčice -Truskovice - Lomec - Krtely - Setuň - Kratochvíle - Žitná - Třebanice - Ratiborova Lhota - Mičovice - Lhenice - Třešňový Újezd - Netolice - Malovice - Libějovice - Chelčice.

Celou trasu jízdy cyklistů kontroluje zabezpečovací vozidlo (kontakt 724 239 077) s občerstvením, připravené pomoci při kolizích či zdravotních problémech.

Chcete-li tedy prožít nádherný den v úchvatném kraji, přijeďte na začátku května do Chelčic, kde je pro Vás připravena unikátní "Ovocnářská cyklostezka". V místech jednotlivých zastávek je po celé trase zajištěna možnost občerstvení a ochutnávky místních produktů.

 

Na svou letošní cyklojízdu rozvetlými sady můžete navázat návštěvu gastroakce Pečeme, vaříme, smažíme...v Pištíně. Cyklistům v tom případě doporučujeme mírně upravit trasu: ... Lhenice - Horní Chrášťany - Dobčice - Strýčice - Radošovice - Tupesy - Břehov - Pištín - Pašice - Plástovice - Sedlecký dvůr - Lékařova Lhota - Podeřiště - Rábín - Libějovice - Chelčice.

Celková délka trasy pak je z výchozího místa v Chelčicích cca 66 km, což je řádově o 15 km nad rámec klasické trasy Slavností květů.

 

POZVÁNKA na akci Pečeme vaříme v Pištíně KE STAŽENÍ 

 

Slavnosti květů motto fotto