Jihočeský venkov, z.s.

Kalamadra - přírodní památka

Kalamandra je přírodní památka v CHKO Blanský les, o rozloze 2,25 ha. Vyhlášena byla v roce 1990. Nachází se asi 250 m severozápadně od Dobrkovského mlýna u osady Staré Dobrkovice, části obce Kájov, v nadmořské výšce 515-545 m. Důvodem ochrany je ochrana zbytku teplomilných společenstev na krystalických vápencích na skalnaté stráni na levém svahu údolí potoka Polečnice. Vápencová stráň je porostlá teplomilnými křovinnými porosty s prvky dubohabřin a teplomilnou vápnomilnou nelesní vegetací a květenou, s ohroženými druhy rostlin a živočichů.

Kategorie

přírodní zajímavosti

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři