Obsah

Nový produktový manažer TO PodKletí

Typ: ostatní
Nový produktový manažer TO PodKletí 1Od 1. ledna 2018 nahradí na pracovní pozici produktového manažera turistické oblasti PodKletí pí. Dašu Bastlovou náš nový kolega Pavel Kortus.
S pí. Bastlovou se budete i nadále setkávat při jednáních o TO PodKletí, v rámci užšího vedení destinační společnosti Jihočeský venkov bude nově zastávat funkci předsedkyně.

Jednacím dnem produktového manažera v kanceláři Jihočeského venkova ve Lhenicích bude i nadále středa, naleznete nás v objektu úřadu městyse ve 2. patře (Co-workingové centrum MAS Rozkvět).

Co vlastně obnáší práce na pozici „Produktový manažer destinace“ (Product manager, PMD)?

Jde především o komunikaci s místními subjekty – podnikateli v cestovním ruchu i zástupci obcí, „péče“ o produktové portfolio destinace – zpracování návrhů, tvorba a spouštění nových produktů včetně přípravy produktových materiálů, sledování trhu a nových příležitostí, vyhodnocování efektivity destinace i jejího marketingu, dále pak správa informačních systémů a webových portálů, příprava a aktualizace podkladů o destinaci pro tiskoviny i tvorbu propagačních materiálů, ediční činnost, publicistická činnost, zajištění public relations, prezentace v tisku, rozhlasu a televizi, aktualizace katalogu produktů, kalendáře akcí, apod.

PMD se podílí také na spoluvytváření marketingových komunikačních strategií, jejich realizaci a také vyhodnocování efektivity jednotlivých kroků marketingového mixu, realizace reklamních kampaní a propagačních akcí uvnitř i vně destinace, také příprava, organizace a účast na motivačních cestách –famtripech a exkurzích v regionu destinace.

Důležitou úlohou produktového manažera destinace je zapojení do koordinace klíčových projektů připravovaných a realizovaných v turistické oblasti PodKletí a přenos informací mezi turistickou oblastí a JCCR (Jihočeská centrála cestovního ruchu).

PMD se také účastní na odborných seminářích a konferencích a sdílí informace v území, ve spolupráci s dalšími partnery se účastní na vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu.

Cílem práce produktového manažera je kultivace spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru uvnitř i vně destinace.

Kontakty na nového produktového manažera p. Pavla Kortuse naleznete na webových stránkách TO PodKletí www.jihoceskyvenkov.cz .

Prostředkem pro informování o činnosti produktového manažera TO PodKletí budou nově také pravidelné newslettery.


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 10:58
Autor: Správce Webu