Obsah

CHKO Blanský les

GPS: 48° 49′ 42.803″N  14° 17′ 58.533″E

zobrazit v mapě
Jedna z nejmladších a nejmenších CHKO v Čechách. Chráněná krajinná oblast zde byla zřízena vyhláškou Ministerstva kultury v roce 1989. Zaujímá plochu 212,35 km2 a patří do ní přírodně nejcennější části regionu. Jak uvádí Správa CHKO: „jde o dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti.“

  Chráněná krajinná oblast zde byla zřízena vyhláškou Ministerstva kultury v roce 1989. Zaujímá plochu 212,35 km2 a patří do ní přírodně nejcennější části regionu. Jak uvádí Správa CHKO: „jde o dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti.“

   Proč je CHKO Blanský les tak jedinečná? Jde především o zachovalou faunu a flóru, která je doplněna řadou historických památek a lidové architektury. Z celkové rozlohy zaujímá lesní půdní fond 32,5 %, zemědělský půdní fond 56,6 %, vodní plochy 2,5 %, zastavěná území 1,2 % a ostatní plochy 7,3 %. Na rozsáhlých plochách jsou zde zachována přirozená lesní společenstva. Zajímavá a druhově pestrá je flóra a vegetace vápencových ostrůvků, které hostí rovněž pozoruhodnou faunu hmyzu a měkkýšů. Svéráznou flóru a faunu najdeme také na výstupech hadců. V CHKO bylo dosud zjištěno asi 900 druhů cévnatých rostlin. Na území CHKO najdete 15 přírodních rezervací.

Více o CHKO Blanský les se dočtete na www.blanskyles.ochranaprirody.cz