Obsah

Hradiště Raziberk u Boletic

GPS: 48° 49′ 7.604″N  14° 13′ 45.477″E

zobrazit v mapě
Kopec u silnice z Kájova do Boletic, na jehož vrcholu leží hradiště - výšinné sídliště, ze starší doby železné - halštatské, zvané Razi nebo německy Raziberk.

   Hradiště je nepravidelně kruhové, opevněné dvěma souběžnými kruhovými valy symetricky kolem vrcholu, s předsunutými příkopy. Valy jsou kamenohlinitého složení. Jejich výška dosahuje kolem 3 m. Systém celého opevnění je patrně až středověkého původu, z výzkumu na vrcholu kopce však pochází i početný soubor pozdně halštatské keramiky. Podle některých pramenů tu měl sídlit slovanský kmen Boleticů. O stáří osídlení svědčí i slovanské mohyly na boleticku.

   Celé území, bylo po desítky let součástí nepřístupného vojenského újezdu Boletice. V současné době je v rámci zmenšení hranic újezdu opět přístupno.

Přes vrch vede modrá turistická značka z Kájova do Boletic.