Obsah

Dívčí Kámen - hrad

Mohutná zřícenina na vysoké skále nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy v krásném prostředí na hranici CHKO Blanský les.

 Jméno Dívčí Kámen je pravděpodobně starší než hrad, který zde byl postaven. Vyplývá to z listiny z roku 1349, jíž Karel IV. dovoluje bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka „postavit v Českém království hrad, nazvaný v českém jazyce Dívčí Kámen.“ Rožmberkové toto jméno podle tehdejší módy poněmčili na Maidštejn. Výstavba hradu probíhala velmi rychle, protože první zmínky o purkrabství se objevují již o 11 let později, roku 1360. Hrad se ale nikdy se nestal trvalým sídlem Rožmberků, jeho funkce byla především strážní a mocensko-správní. Pouze známý Oldřich z Rožmberka si Dívčí Kámen oblíbil a na sklonku svého života zde strávil čtyři roky. V roce 1506 se Petr z Rožmberka rozhodl hrad dále neudržovat, zařízení přestěhoval do Českého Krumlova a v roce 1541 se o Dívčím Kameni písemné prameny zmiňují jako o pustém hradu. K hradu se váže i řada strašidelných pověstí. Jedna z nich je i o ukrytém pokladu, který střeží skřítci.

Díky kombinaci skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je tato oblast velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska. Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les. 

Hrad je otevřen celoročně od svítání do soumraku.

www.divcikamen.cz

GPS: 48° 53′ 20.995″N  14° 21′ 26.319″E

zobrazit v mapě

Kategorie

památky